Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööinspektsioon: ehitusplatside ohutusele tuleb süsteemselt läheneda

17.12.2021 | 10:40

Uudis

Tööinspektsioon kontrollis tööohutust 107 ehitusplatsil, kus tuvastati 306 rikkumist, keelati 13 töövahendi kasutus ning 22 korral peatati töö. Vaid neljal ehitusplatsil täideti kõiki tööohutuse nõudeid.

Ehitusplatside sihtkontroll keskendus kõrguses töötamise ohutusele. Kontrolliti liikumisteede ohutust, ohualade kaitsepiirestamist, redelite ning tellingute kasutust. Külastatud 107 ehitusplatsist vaid neli vastas kõigile nõuetele. Kontrollimise hetkel olid kõik nõuded täidetud OÜ Vanalinna Ehitus, OÜ Fund Ehitus, OÜ Tarva Ehitus, OÜ Balti Vara Ehitus ehitusplatsidel. Teistel tuvastati kokku 306 rikkumist ning tehti 28 ettekirjutust, millega keelati 13 eluohtliku töövahendi kasutamine ja peatati 22 korral eluohtlikes oludes töötamine.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on ehitusplatsidel kõige suuremaks probleemiks see, et tööohutus pole ehituse alustamisest kuni lõppemiseni süsteemselt läbi mõeldud ning sisekontroll ei toimi. Just tõhus sisekontroll tagab, et ohutusele pööratakse igapäevaselt tähelepanu. „Ehitussektoris juhtunud õnnetused on sageli raskete tagajärgedega, mistõttu töötaja võib pikalt töölt eemale jääda,“ ütles ta. „Liites kokku takerdunud tööprotsessi ja uue töötaja väljaõpetamise kulud, on ilmselge, et tööohutus pole kokkuhoiukoht,“ lisas Maripuu.

Pooltel ehitusplatsidel polnud töötellingud ja töölavad paigaldatud korrektselt ja turvaliselt. Veerandil kontrollitud platsidest olid piiramata töökoha ohualad. Endiselt on probleeme isikukaitsevahendite kasutamisega. Kaitsekiivrite kasutamine on küll paranenud, ent endiselt pannakse need sageli pähe vaid tööinspektori lähenedes. Oluliselt on paranenud libisemis- ja torkekindla tallaga kaitsejalatsite kandmine, sest nende kasulikkus on töötajatele omal nahal tunda.

Sihtkontrolli käigus kontrollisid Tööinspektsiooni inspektorid ehitusplatse Harjumaal (23), Ida-Virumaal (4), Järvamaal (5), Läänemaal (3), Lääne-Virumaal (6), Põlvamaal (2), Pärnumaal (20), Saare maakonnas (16), Tartumaal (14), Valgamaal (7), Viljandimaal (3) ja Võrumaal (4).

2020. aastal registreeriti ehituses 394 tööõnnetust, neist 122 rasket ning kaks lõppes töötaja surmaga. Käesoleva aasta üheksa kuu esialgsete andmete kohaselt on ehituses registreeritud 320 tööõnnetust, 101 neist raske tervisekahjustusega ning üks surmaga lõppenud.

Kristel Abel
Meedianõunik

[email protected]
5287238