Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tervislikud töökohad vähendavad koormust - sundasendid ja korduvliigutused

15.08.2021 | 22:09

Uudis

Tööinspektsioon korraldab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) kampaania "Tervislikud töökohad vähendavad koormust" raames kolm seminari - Tallinnas, Tartus ja Pärnus, mis keskenduvad sundasenditele ja korduvliigutustele. 

Seminaride eesmärgiks on tööandjate ja töötajate teadlikkuse tõstmine sundasendite ja korduvliigutuste hindamisest ja analüüsimisest ning kuidas neid töökohtadel ennetada. Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula/Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja Silja Soon selgitavad millised on enamlevinud probleemid, tööõnnetused ja kutsehaigestumised töökohtadel Eestis, mis on seotud korduvliigutuste ja sundasenditega. Töötervishoiuarst Karin Sarapuu kirjeldab ja toob näiteid erinevatest meetoditest, mida saab kasutada korduvliigutuste ja sundasendite hindamiseks töökohtadel ning toob näiteid oma igapäevapraktikast, mida on kaasa toonud sundasendid ja korduvliigutused. Tööandja jagab oma kogemust, milliseid meetodeid on tema oma ettevõttes kasutatud korduvliigutuste ja sundasendite hindamiseks, millised olid sellega kaasnevad väljakutsed ning kuidas nad oma töökohtadel on ennetanud korduvliigutusi ja sundasendeid.

Lisainfo ja registreerimine Tööelu portaalis

 

Päevakava (kõigis kolmes linnas):

11.00-11.30  Kehakinnitus ja vaba arutelu

11.30-11.35  Seminari avamine, Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu 

11.35-12.10  „Korduvliigutused-sundasendid, kas probleem või torm veeklaasis?“, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula ja/või järelevalve osakonna juhataja Silja Soon

12.10-12.20  Sirutuspaus

12.20-13.30  „Sundasendid ja korduvliigutused – meetodid koduvliigutuse ja sundasendite hindamiseks ning tähelepanekuid ja soovitusi töötervishoiuarsti vaatevinklist“, töötervishoiuarst Karin Sarapuu

13.30-13.50 Tööandja kogemus (igas linnas erinev)

13.50-14.15  Arutelu ja kokkuvõte

 

NB! Üritusele pääseb vaid osaleja nakkusohutust tõendava tõendi alusel, sh vaktsineeritus, läbipõdemine või negatiivne COVID-testi tulemus (kontrollitakse kohapeal). Kohapeal testimise võimalust ei ole.