Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Suurimad probleemid kaubandusettevõtetes on tööajaarvestus ja valed tööjalanõud

20.05.2015 | 09:22

Uudis
Külastuste käigus tuvastati kontrollaktides 114 rikkumist ning ettekirjutusi koostati 61 rikkumise kõrvaldamiseks. Lisaks tehti töötervishoiualase töö paremaks korraldamiseks 141 suulist soovitust. Sunniraha rakendamise hoiatusi ei koostatud ja väärteomenetlusi läbi ei viidud. Peamised probleemid, millele Tööinspektsioon soovib sihtkontrolli tulemusi arvestades tähelepanu juhtida on seotud juhendamise, täiendava väljaõppega, tööajaarvestusega ning töötajate tööjalatsitega. Tööinspektorid leidsid, et töötervishoiu ja tööohutuse korraldus kontrollitud kauplustes oli puudulik ning liiga vähe on arvestatud töökeskkonna füsioloogiliste ja psühholoogiliste ohutegurite tervist kahjustava mõjuga. Lisaks toodi puudustena välja, et kaupluse juhatajad, kes vastutavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise eest, ei oma selles valdkonnas piisavalt teadmisi, sest nad ei ole saanud vastavasisulist koolitust.Vähest tähelepanu pöörati ka organismi taastumisele ning töövõime säilimisele, millest võib järeldada, et tööandja ei ole töötajate tööaega korraldanud parimal võimalikul viisil. Töötajaid rakendati tööle üldjuhul 4-kuulise summeeritud tööaja arvestusega ning kolmel esimesel kuul oli töötaja töövahetus tihti üle 10 tunni. Töötajatele oli ette nähtud üks pooletunnine lõunapaus ning kaks 15-minutilist puhkepausi, mida sageli kasutati aga ühe pooletunnise pausina. Tööinspektsioon paneb kõikidele ettevõtetele südamele, et rohkem tähelepanu tuleks pöörata ka töötajatele, kelle tööülesanded eeldavad pidevat käimist või seismist – neil peaksid olema sobivad tööjalatsid, kuna õige tööjalats aitab vältida muutusi pöialuudes ning pöia risti- ja pikivõlvi lamenemist. Nii hoitakse ära hilisemate tööga seotud tervisehäirete teke. Tööohutuse- ja töötervishoiualase olukorra hindamiseks ettevõttes saab tööandja alati pöörduda Tööinspektsiooni konsultantide poole. Selleks piisab e-kirja saatmisest aadressile [email protected]. Puudujääkide tuvastamisele ei järgne karistust, küll aga on tööandjal võimalus kasulikke näpunäiteid järgides muuta töökeskkonda oluliselt turvalisemaks.Lisainfo:
Kristel Plangi
Tööinspektsioon
Teabeosakonna juhataja
telefon 626 9414/5342 7785
[email protected]: SXC/Bjarte Kvinge Tvedt