Saabuvate riigipühade eel on tööaeg lühendatud.

22.12.2015 | 14:53

Uudis
    • Jaga
Tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. Näiteks osalise tööajaga töötaja puhul, kes on tavapäraselt tööl ainult kolm tundi päevas riigipüha eelsel päeval tööle tulema ei pea. Tööpäeva lühendamine ei sõltu sellest, kas tööandja majandustegevus võimaldab seda teha või mitte. Tööpäeva lühendamine ei ole tööandja õigus vaid kohustus.  Kui tööandja majandustegevus ei võimalda tööpäeva lühendada, tuleb saavutada töötajaga kokkulepe töötamiseks pühade-eelsel päeval nagu tavalisel tööpäeval. Kui töötaja annab selleks nõusoleku, loetakse pühade-eelsel tööpäeval lühendamata jäetud kolm tundi ületundideks ning hüvitatakse vastavalt seadusele kas tasulise vaba aja andmisega või kokkuleppe olemasolul rahas, 1,5-kordselt. Summeeritud tööajaga töötavatel töötajatel selguvad ületunnid arvestusperioodi lõpuks ning need hüvitatakse samamoodi – tasulise vaba ajaga või kokkuleppel rahas. Kui töötaja ei nõustu pühade-eelsel päeval töötama täistööpäeva, ei ole tööandjal õigus teda selleks sundida. Sõltumata sellest, kas töötajale makstakse töötasu kuutasuna või tunnitasuna, töötatakse tavapärase või summeeritud tööajaarvestuse alusel, tuleb riigipühal töötatud tundide eest maksta töötajale kahekordset töötasu.Olukorras, kus töötaja vahetus algab tavalisel tööpäeval ja lõpeb riigipühal, tuleb hüvitada riigipühal tehtavad tunnid. Ülejäänud töötunnid tasustatakse aga tavalises korras. Sama vahetuse töötundide eest, mis langevad riigipühale eelnevale või järgnevale päevale, lisatasu maksma ei pea. Kui töötaja teeb riigipühal ületunnitööd (tal oleks see olnud vaba päev, ent kokkuleppel tööandjaga nõustus ta tööle tulema), tuleb lisaks kahekordsele töötasule hüvitada töötajale ka tehtud ületunnid. Kuigi riigipühal töötamise eest tuleb maksta 2-kordset töötasu ja ületundide eest 1,5-kordselt, siis riigipühal ületunnitööd ei tasustata kokku 3,5-kordselt vaid kehtib põhimõte, mille kohaselt niiöelda baastasu topelt arvestama ei pea. Baastasu arvestatakse üks kord läbi vastavate koefitsentidega ja liidetakse.Näide 1: Töötajal, kes töötab tavapäraselt esmaspäevast reedeni 8 tundi päevas, on riigipühal töötamine ületunnitöö. Kui töötaja tunnitasu on arvestuslikult 4 eurot, siis olukorras, kus töötaja peab näiteks hädavajadusest tingituna täitma tööülesandeid 24. detsembril 8 tundi ning pooltel on kokkulepe ületunnitöö hüvitamises rahas, teenib töötaja selle päeva eest töötasu 80 eurot (4x2 + 4x0,5 x 8).Näide 2: Töötaja, kelle tööaega summeeritakse, töötab 4-kuulise arvestusperioodiga (september-detsember) ja tema tööajakavajärgne tööpäev on 24. detsember (12-tunnine vahetus). Töötaja tunnitasu on 4 eurot. 24. detsembri tööpäeva tasu on sel juhul 4x2x12=96 eurot ja see makstakse välja detsembrikuu töötasuga. Kuna detsembris lõppeb ka arvestusperiood, siis selguvad ka ületunnid. Ületundide olemasolul tuleb need hüvitada tasulise vaba ajaga või kokkuleppel rahas koos detsembrikuu töötasuga (4 x 0,5 x ületunnid).Küsimuste korral on Tööinspektsiooni poole võimalik pöörduda infotelefonil 23. ja 31. detsembril kuni kella 13.00. Muudel päevadel võtab Tööinspektsioon kõnesid ja kirjasid vastu tavapärastel aegadel. 24., 25., 26. detsember ja 1.jaanuar nõustamist ei toimu.Tööinspektsioon soovib kõigile turvalist ja rahulikku pühade aega!