Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Riskianalüüsi allalaadimise võimalus iseteeninduses

06.10.2021 | 11:33

Tänasest on organisatsioonidel võimalus alla laadida Tööinspektsiooni iseteeninduses iseteenindus.ti.ee tehtud riskianalüüse.

Selleks on kaks võimalust:

  1. Kehtivate riskianalüüside vaatest „Toimingud nupu alt“ siit:

  1. Juba konkreetse riskianalüüsi avades:

 

Lisainfo:

  • Alla saab laadida kõikides staatustes riskianalüüse (nii kehtivaid, pooleliolevaid, arhiveerituid – staatuse kohta on märge analüüsi peal).
  • Fail on Tööinspektsiooni digitempliga.
  • Faili on toodud vaid need ohukategooriad, mille osas on vastatud, et oht esineb.
  • Tervishoiuteenuseosutajatele saatmiseks laadige riskianalüüs alla ja edastage see eraldi e-mailiga.