Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Raamatukogudes väärtustatakse töötajate head töökeskkonda

22.07.2016 | 09:01

Uudis
Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul pole raamatukogutöö riskirohke, ent ka siin tuleb vältida töökeskkonnast tulenevaid ohte. Tööinspektsiooni statistika näitab, et kontorites ja raamatukogudes juhtuvad tööõnnetused on kõige sagedamini põhjustatud libisemistest ja komistamistest, mis toovad sageli kaasa raske vigastuse ja nädalateks töölt eemale jäämise. Kontroll näitas, et  raamatukogude töökeskkonnaga võib üldiselt rahule jääda. „Raamatukogud on hea näide, et ka üsna väheste kulutustega on võimalik kujundada töötajasõbralik keskkond. Töötajaid tuleb juhendada, kuidas tervist säästvalt igapäevast tööd teha,“ ütles ta.   „Suur osa tööd raamatukogudes tehakse tänapäeval arvutitega. Seetõttu jälgisime ka, kas töötajad töötavad arvutiga laua taga istudes võimalikult ergonoomiliselt ja tervist säästvalt,“ lisas Maripuu. Tööinspektsioon tuvastas, et enamusel kontrollitud raamatukogudest oli olemas töökeskkonna riskianalüüs ning töökeskkond vastas nõuetele. Inspektsioon soovitab raamatukogudel pöörata suuremat tähelepanu töötajate juhendamisele ning käiguteede turvalisusele, et tagada nii töötajate kui lugejate ohutus.Töökeskkonnaalaste teadmiste täiendamiseks on võimalus kutsuda asutusse Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant, kes nõustab töötervishoiu ja tööohutuse teemal. Ettevõtetele ja asutustele on konsultanditeenus tasuta. Konsultandi kutsumiseks tuleb saata e-kiri aadressile [email protected] Kristel Abel
Meedianõunik
Tööinspektsioon
tekefon 528 7238
[email protected] Foto: Freeimages.com/Duran Cesur