Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Puitmajade tootjad peavad pöörama suuremat tähelepanu ohutusalasele juhendamisele

27.07.2016 | 10:35

Uudis
Tööinspektsioon pööras sihtkontrolli käigus põhitähelepanu käsitööriistade ja redelite ohutule kasutamisele. Kokku kontrolliti 111 elektrilist või pneumaatilist käsitööriista ja 49 redelit. Kontrolli käigus keelati ühe elektrilise höövli ja kahe puitredeli kasutamine. Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töökeskkonna järelevalve ja arengu alal Apo Oja sõnul oli suureks probleemiks töövahendite puudulik perioodiline või kasutusjuhendijärgne kontroll. „Töötajad kasutavad samu tööriistu igapäevaselt, tekib rutiin ning ei pöörata enam tähelepanu ohututele töövõtetele. Rutiin murdub alles see, kui töötaja saab vigase juhtme tõttu elektrilöögi või kukub alla katkise redeli tõttu,“ kirjeldas ta. „Hästi koostatud ohutusjuhendid ning töötajate nõuetekohane juhendamine aitaks vältida ohuolukordi, mis võivad töötajate tervisele saatuslikuks saada,“ lisas Oja.Kahjuks juba tavapäraselt oli suur nende ettevõtete hulk, kus esma- ja täiendjuhendamine oli läbi viimata või registreerimata. Tööinspektsioon juhib tähelepanu, et tööandja peab tagama igale töövahendi kasutajale väljaõppe ja ohutusalase juhendamise. Juhendamise käigus tuleb rääkida ohtudest, mis kaasnevad töövahendi kasutamisega ning mida teha, et tagada nii enda kui kolleegide turvalisus. Mitmes kontrollitud ettevõttes ei olnud töötajad saanud isikukaitsevahendeid või ei kandnud neid.Eelmisel aastal registreeris Tööinspektsioon 4774 tööõnnetust, neist 372 juhtus puidutööstuse vallas. 2014. aastal registreeriti puidutööstuse ettevõtetes 305 tööõnnetust.Foto: Freeimages.com/Raija Ylonen