Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Panusta ohutusse, kohe!

28.09.2018 | 10:54

Uudis

Tööinspektsiooni üleskutsel on käimas tööohutuse juhendamiste nädal, millega on liitunud ettevõtted alates lennundusest kuni restoranideni.

Osalemiseks tuleb registreeruda SIIN.

„Juhendamisnädalaga soovime tööandjaid läbi heade näidete inspireerida ja julgustada tegelema juhendamisega töökohal sagedamini ja ehk ka loovamalt,“ ütles Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu. Algatusega liitumiseks tuleb viia läbi tööohutuse alane juhendamine, teha aktsioonist foto või video ja saata registreerimisvormis toodud kontaktile. Juba registreerunud ettevõtteid ja nende saadetud fotosid näeb Tööelu Facebooki lehelt. Eestis juhtub päevas keskmiselt 14 tööõnnetust, neist viiendik on raskete tagajärgedega. Sageli on selle põhjuseks töötaja puudulik väljaõpe ja juhendamine, mis on töökeskkonnas tuvastatud rikkumistelt teisel kohal. Ka lihtsast olukorrast võib tekkida tööõnnetus. Kastid, mis on jäetud valesse kohta või juhendamise puudumise tõttu valesti kasutatud kontoritehnika võivad olla tööõnnetuse põhjustajaks.

Praktilisi ohutusnõuandeid ja juhendamisega seotud teavet nii töötajale kui ka tööandjale leiab Tööinspektsiooni tööelu portaalist.

Taustainfo:

2017. aastal laekus Tööinspektsioonile 5184 teadet tööõnnetustest. Võrreldes 2016. aastaga kasvas tööõnnetuste arv 85 võrra ja seda peamiselt just raskete tööõnnetuste osas. Selle aasta esimesel poolaastal juhtus Eestis enim õnnetusi metallitööstuse valdkonnas (285). Sellele järgneb kaubandus (258), kus on varasemaga võrreldes suurim õnnetuste kasv. Järgnevad riigikaitse (251) ning puidutööstus (211). Maakondlikult oli enim tööõnnetusi Tallinnas, Harjumaal ja Võrumaal, vähim aga Hiiumaal. Välismaal juhtus enim õnnetusi Eesti töötajatega Soomes ja Rootsis.