Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ööpäevaringselt töötavad ettevõtted ei analüüsi tööriske

11.05.2018 | 12:38

Uudis
Sihtkontrolli eesmärgiks on pöörata tähelepanu öisel ajal töötamisele kui terviseriskile. Kontrolli käigus vaadati üle tööandja tegevus ohutute ja töötaja tervist hoidvate töötingimuste tagamisel ning seda eelkõige tootmisettevõtetes, kus töö toimub katkematu protsessina 24/7.Tööinspektsiooni töötervishoiu talituse juhataja Silja Soone sõnul on inimese organism loodud tegutsema valges ning puhkama pimedas. Ööpäevase rütmi muutudes on töötajad rohkem ohustatud närvisüsteemi, hingamisteede, südame- ja veresoonkonna ning seedeelundite haigustest. Sageli esineb öötööd tegevatel inimestel ka psüühilisi häireid ja depressiooni. Seoseid on leitud ka teatud tüüpi pahaloomuliste kasvajatega nagu näiteks rinna- ja eesnäärmevähiga. „Tööandjad peavad mõistma, et öisel töötamisel on oluliselt suuremad riskid. Kui öötöö on ettevõtte jaoks vajalik, tuleb riske adekvaatselt hinnata, võimaldada töötajatele sagedasi puhkepause ning korraldada tervisekontrolle töötervishoiuarsti juures,“ lausus Soon.Ööpäevaringselt töötavates ettevõtetes tuvastatud rikkumistest võib välja tuua puudusi riskianalüüsis. Öötöö riskid oli jäänud hindamata koguni 38% ning tervisekontrolli korraldus ei olnud nõuetekohane 31 % külastatud ettevõtetest. Enamasti oli eiratud öötöötaja puhul eelneva tervisekontrolli nõuet. 23% ettevõtetes tuvastati rikkumisi töötajate juhendamise läbiviimises ning selle registreerimisel.Sihtkontrolli käigus külastati ettevõtteid Tallinnas, Tartumaal ja Lääne- ning Ida-Virumaal.Foto: pixabay.com