Muutus e-aadress Töövaidluskomisjonile avalduse esitamiseks

14.01.2019 | 16:49

Uudis
    • Jaga

Avaldusi Töövaidluskomisjonile võetakse vastu alates 14. jaanuaris uuel e-aadressil [email protected].

Elektroonselt esitatud Töövaidluskomisjoni avaldus peab olema digitaalselt allkirjastaud, avaldus ja selle lisad peavad olema pdf/pdfa formaadis ning avaldusele lisatavatel dokumentidel peavad olema korrektsed failinimed (nt Lisa1_Tööleping). Avalduse vorm Töövaidluskomisjonile esitamiseks on leitav https://www.ti.ee/et/tookeskkond-toosuhted/avalduse-esitamine-toovaidluskomisjonile