Muudatused töövaidlusmenetluses seoses töötajate registri rakendumisega

02.09.2014 | 11:44

Uudis
    • Jaga
Koos maksukorralduse seaduse muudatusega jõustusid 01.juulist individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse muudatused, mis reguleerivad neid töötamise registri kandemuudatusi, mida saab teha töövaidluskomisjon oma jõustunud otsuse alusel.Seadusesse lisandunud uus säte annab Tööinspektsioonile õiguse lisada või muuta töötamise registri andmeid, kui töövaidluskomisjoni otsus käsitleb ja muudab töötaja tööle asumise aega, töötamise aluseks olnud suhte liiki, töölepingu lõppemise kuupäeva või õiguslikku alust. „Inimene, kes soovib, et temaga seotud andmeid töötamise registris töövaidluskomisjoni otsusega muudetakse, peab esitama avalduse töövaidluskomisjonile“, lisas Maripuu.Tööinspektsioon hakkab töövaidluskomisjoni jõustunud otsuse alusel töötamise registri andmeid muutma pärast oma infosüsteemi liidestamist vastava registriga hiljemalt käesoleva aasta oktoobris.