Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Meeldetuletus aitas tõsta poolte kaubaveo ettevõtete töötajate palka

21.05.2019 | 08:35

Uudis

Tööinspektsioon saatis mullu koos Maksu- ja Tolliametiga märgukirjad 1406 kaubaveo ettevõttele, kelle palgatase jäi alla kollektiivlepingus sätestatud alampalga nõude ehk 620 euro. Kuue kuu järel on palk tõusnud pooltel kirja saanud ettevõtete töötajatel.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on kaubaveo sektor üks väheseid, kus töötajatel on tööandjatega sõlmitud kollektiivleping. „Kollektiivleping näeb ette, et riigisiseseid vedusid tegevate autojuhtide alampalk peab olema vähemalt 620 eurot. Rutiinse kontrolli käigus selgus, et pea pooled sektori ettevõtted eksivad nii seaduses sätestatu kui kollektiivlepinguga sätestatu vastu,“ tõdes Maripuu.

Tööinspektsioon saatis märgukirja 1406 kaubaveo äriühingule. Kirjasaajad jagunesid kahte palgagruppi. Esimeses grupis oli 664 ettevõtet, kus töötajatele maksti 0-499 eurot palka. Teises grupis oli 742 ettevõtet, kus töötajatele maksti palka 500-619 eurot. Esimeste tähelepanu juhiti asjaolule, et nad ei täida ei üldtöökokkulepet ega Vabariigi Valituse poolt kehtestatud alampalga nõuet. Teise grupi puhul tuletati meelde, et nende makstav palk jääb alla üldtöökokkuleppes sätestatu.

Maripuu märkis, et aktsioon oli tulemuslik, sest üle poole ettevõtetest otsustasid seadust täitma asuda. Pool aastat pärast märgukirjade saatmist liikus kuni 500 eurosest palgagrupist kõrgemasse gruppi 60% ettevõtetest. Valdavas enamuses hakati töötajatele maksma palka 500-619 eurot. 10% otsustas  hakata järgima kollektiivlepingut ning maksma töötajatele üle 620 euro suurust palka. Teises palgagrupis (500-619) liikus kõrgemasse palgagruppi 26% ettevõtteid. Kokkuvõtlikult tõusis vähemalt poolte töötajate töötasu. „Tunnustan ettevõtjaid, et nad soovivad tõsta töötajate töötasu. Loodan, et peagi suudavad tööandjad ka ilma meeldetuletusteta järgida nii seaduses kui kollektiivlepinguga paika pandud alampalga nõudeid,“ ütles Maripuu. „Tööinspektsiooni poolt kinnitan, et oleme valmis ka edaspidi märgukirju saatma ning ka kontrolle läbi viima, kui näeme, et kokkulepitust kinni ei peeta,“ lisas ta.

Ametlikku veoseveo luba omab Eestis 3222 ettevõtet.