Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lugemisrõõmu: "Alustava ettevõtja abc" ja Tööinspektsiooni teisedki trükised

03.12.2014 | 10:53

Uudis
Oma ettevõtte asutamine toob kaasa vajaduse muuta mõtteviisi: ettevõtja ei ole ainult iseenda peremees, vaid vastutab ka töötajate eest. Maailma Terviseorganisatsioon on määratlenud tervise kui vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu seisundi. Seega vastutab tööandja oma töötajate heaolu eest, pakkudes neile võimalust teha meelepärast tööd, hoolitsedes tervist säästva töökeskkonna eest ning tagades neile sissetuleku.

Kui lähtuda vanasõnast „Kuidas metsa hõikad, nõnda vastu kajab”, on selge, et alustava ettevõtja konkurentsivõimele avaldavad positiivset mõju motiveeritud ja pühendunud töötajad. Nii tagab ettevõte töötervishoiu ja tööohutuse eduka korraldusega tootlikkuse tõusu, kulude ja riskide vähenemise, konkurentsieelise tarnijate ja partnerite seas ning parema maine investorite, klientide, potentsiaalsete töötajate ja ühiskonna silmis.

Tööinspektsiooni uus brošüür "Alustava ettevõtja abc / Töötervishoid, tööohutus ja töösuhted" on leitav siin.

Tutvu ka teiste Tööinspektsiooni trükistega siin.