Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Loomakliinikute töötajate tervise hoidmisele tuleb suuremat tähelepanu pöörata

22.11.2017 | 09:03

Uudis
Loomakliinikute sihtkontrolli käigus kontrolliti, kas tööandja on vältinud või vähendanud bioloogiliste ohutegurite mõju. Tööinspektorid vaatasid üle riskianalüüsid ning kontrollisid töökeskkonna ohutust, töötajate väljaõppe küsimusi ja tervisekontrolli korraldust.Bioloogilise ohuteguri osas on loomakliinikutes töötajate väljaõpe üsna hästi korraldatud ning töötajad teavad õigeid ja ohutuid töövõtteid. Probleemseks osutus töötajate juhendamine, ligi pooltes ettevõtetes puudusid vajalikud ohutusjuhendid. Suurimaid puudujääke tuvastasid inspektorid töötajate tervise hoidmisel töökohas, nii terviseriskide vältimisel kui tervisekontrolli korralduses.Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on iga töökeskkond eriline ning hinnata tuleb just seal esinevaid ohte. „Kahjuks peab tõdema, et probleeme ja tegematajätmisi tuvastati kõigis loomakliinikutes,“ ütles ta. „Halvas mõttes üllatavalt mõjus asjaolu, et töötajate vaktsineerimist näiteks marutõve vastu ei peetud vajalikuks, kuigi tegemist on väga ohtliku haigusega. Samuti polnud enamuses ettevõtetes korraldatud töötajate tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures, kuigi kokkupuude bioloogilise ohuteguriga on suur,“ lisas Maripuu.Bioloogilised ohutegurid on mikroorganismid (bakterid, viirused, seened jmt), mis võivad põhjustada infektsioonhaigusi, allergiat või mürgistusi. Tööinspektsioon kontrollis 22 loomakliinikut Harjumaal, Jõgevamaal, Pärnumaal, Tartumaal, Viljandimaal ja  Võrumaal. Valdavalt oli tegemist alla 10 töötajaga ettevõttega.Foto: pixabay.com