Loe uut brošüüri, mis mõeldud noortele töötajatele ja nende tööandjatele

20.04.2015 | 16:07

Uudis
    • Jaga

Kahe esikaanega brošüüri üks pool "Noore töötaja meelespea: Mida arvestada tööle minnes?" pakub noortele juhiseid ja soovitusi, mida tasub tööleasumisel ja tööülesannete täitmisel teada. Näiteks millistes tingimustes on oluline kokku leppida, kuidas sõlmida töölepingut, kui pikad võivad olla tööpäevad ning kui palju on töötajal õigus puhata.

Brošüüri teine pool "Tööandja meelespea: Mida arvestada noort töötajat tööle võttes?" annab teavet tööandjale, kelle jaoks uue töötaja tööleasumine on oluline ettevõtte edasikestmise vaatevinklist. Tihti on erilised lootused seotud just noore tööleasujaga, kellelt loodetakse pikaajalist tegutsemist ettevõtte heaks. Kuid noore tööleasumisel peab tööandja pöörama eriti suurt tähelepanu töötervishoiule ja tööohutusele. Ikka selleks, et töö ei mõjuks laastavalt noore tervisele, mistõttu juba mõne aasta pärast võib tal muutuda võimatuks kas siis töötamine üleüldse või töötamine lemmiktegevusalal.