Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Laste töötamisel ei ole takistust, kui järgitakse seadust ning hoitakse laste tervist ja ohutust

06.06.2017 | 16:48

Uudis
    • Jaga
Töölepingu seadus seab laste töötamisele piirid. Tööandja võib 13–14-aastase alaealisega või 15–16-aastase koolikohustusliku alaealisega sõlmida töölepingu ja lubada teda tööle, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust (kerge töö). 7–12-aastasel alaealisel on lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal.Seaduse järgi tohivad näiteks 7–12-aastased lapsed töötada ainult kuni kaks tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega ning kuni kolm tundi päevas ja 15 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul koolivaheajal.  "Lehelapse töö ei pruugi senistel tingimustel igas vanuses lapsele sobida, kuna on füüsiliselt koormav ning on seotud rahaga arveldamisega. Lapsel on seadusest tulenevalt piiratud teovõime ja ka piiratud tehingu tegemise õigus, mida saab suurendada alates 15. eluaastast. Seega, väiksematele lastele varalist vastutust eeldavad tööd, sh rahaga arveldamise tööd ei sobi,“ ütles Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu.  "Laste palkamisel ei ole takistust, kui tööd korraldada mõistlikult ja laste huvidest ning ohutusest lähtudes. Kui lastega oleks kaasas täiskasvanu, kes aitaks vajadusel arvutamisel ja arveldamisel ning kelle käes saaks suuremaid summasid hoida, siis tunneks laps end turvalisemalt ning väheneks ka võimaliku ründe oht,“ lisas Meeli Miidla-Vanatalu. Tööinspektsioon on korduvalt juhtinud tööandjate tähelepanu piirangutele alaealiste värbamisel. Eelmisel aastal Ekspressi lehelaste tegevuse peale laekunud kaebuste alusel alustas Tööinspektsioon 2016. aasta augustis väärteomenetluse AS Ekspress Grupp kontserni kuuluva ettevõtte suhtes, mis on seotud alla 12aastaste laste töötamisega. Menetluse käigus ilmnenud probleemid on seotud eelkõige tööd teinud laste vanuse ning eakohaste töötingimuste tagamisega. Kaebused esitati eelmisel suvel Järve keskuses ja selle territooriumil töötanud 7- ja 9-aastase lapse töötamise tõttu. Lastega sõlmiti ostu-müügi raamleping, millest nähtus, et lepingut täidab alaealine, kuid lepingu allkirjastas alaealise seaduslik esindaja. Lepingu kohaselt müüs laps nädalalehte Eesti Ekspress suveperioodil igal kolmapäeval kell 8-17 ning neljapäeviti nädalalehti Eesti Ekspress ja Maaleht kell 8-16. Sellega rikuti töölepingu seaduses kuni 12-aastastele lastele kehtestatud töö- ja puhkeaja nõudeid. "Piirangud laste töötamisel on seadusega ette nähtud selleks, et kaitsta lapsi, tagada nende normaalsed arenguvõimalused, soodustada õppimist ning võimalust puhata välja enne uut õppeperioodi. Ajalehti täis kotte saavad lapsed kanda vaid üle õla, mis on ilmselgelt liiga raske. Kotti ei saa võrrelda ka koolikotiga, sest koolikott on ergonoomiline ja seda tuleb kanda kahel õlal, sest nõnda jaotab koormus kehale võrdselt," selgitas Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu.  Lastele sobivat tööd pakuvad ka kohalikud omavalitsused, õpilasmalevad ning töö leidmisel aitab kindlasti kaasa Eesti Töötukassa. Laste ja noorte töötingimustele kehtivate nõuete kohta saate rohkem teada ka portaalist Tööelu, aadressil