Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kontrollitud ehitusplatsidest üheksal olid täidetud kõik ohutusnõuded

08.07.2020 | 09:57

Uudis

Tööinspektsioon kontrollis tööohutust 58 ehitusplatsil, kus tuvastati 47 rikkumist. Kõik oli korras üheksal ehitusplatsil.

Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, millele Tööinspektsioon pöörab kõrgendatud tähelepanu. Ehitussektoris toimunud peamiseks tööõnnetuste põhjustajaks on olnud kõrgustest kukkumine. Pea kõiki neid õnnetusi oleks olnud võimalik olnud ära hoida, kui tööandja ja töötaja oleks suurema tõsidusega suhtunud kõrgustes töötamisel ohutuse tagamisse.

Sihtkontrolli käigus kontrolliti ehitusplatse Harju-, Lääne-, Pärnu-, Põlva-, Rapla-, Saare-, Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaal. Kontrolliti töökohtade ergonoomiat, töövahendite, redelite ja tellingute korrasolu, isikukaitsevahendeid, tööd katustel ning dokumentatsiooni.

Enim probleeme tuvastasid tööinspektorid kaitsepiiretega lahtiste avade ja treppide ees ning tellingute korrasoluga. Paljudel tellingutel puudusid osaliselt või täielikult kaitsepiirded, vahepiirded või alumised kaitsepiirded. Kontrollitud ehitustõstukid vastasid kõik nõuetele. Vähenenud on redelite korrasoleku ja kasutamisega seotud rikkumiste arv.

Jätkuvalt probleemne on olukord isikukaitsevahenditega. Kolmandikul objektidest ei olnud töötajatele väljastatud kukkumiskaitsevahendeid. Ainult kahel objektil olid korras ohutusvööd, turvarakmed, ohutustrossid ja –köied. Endiselt on probleemne kaitsekiivri kasutamine. Kiivrid on küll väljastatud, aga neid ei taheta kanda, sest neil pole lõuarihma ja kummardades kukub see peast ära. Mõistlik oleks tööandjatel soetada kohe korralikud kiivrid. Katusetöid teostati külastatud objektidel vähe, ent pea pooltel neist avastati rikkumised. Ehitusobjektide tööohutusplaanid olid koostatud ja ajakohastatud ning enamasti oli neid ka töötajatele tutvustatud.

Ilma ühegi rikkumiseta avastasime 9 ehitusobjekti, neist Harjumaal 2 (Vanalinna ehitus OÜ ja RVO Ehitus OÜ); Läänemaal 1 (ABB Power Grids Estonia AS); Põlvamaal 2 (AMARK EHITUS OÜ; Nordecon Betoon OÜ), Raplamaal 1 (AS TREV-2 Grupp); Tartumaal 2 (KRC Ehitus OÜ; OÜ Energia ja Ehitus); Valgamaal 1 (Embach Ehitus OÜ).

Kristel Abel
Meedianõunik