Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kemikaale tuleb töökeskkonnas kasutada vastavalt juhistele

12.09.2017 | 09:52

Uudis
Biotsiid on aine või segu, mille kasutamise eesmärk on kahjulike organismide hävitamine või tõrjumine. Biotsiide kasutatakse näiteks desinfektsioonivahendites, konservantides ning kahjuritõrjes. Eestis registreeritakse ja väljastatakse biotsiidi lube vastavalt biotsiidiseadusele.Tööinspektsiooni sihtkontroll tuvastas, et paljudel juhtudel ei olnud tööandja üldse teadlik, et kasutatav kemikaal on biotsiid ning seetõttu eksiti mitmel juhul just biotsiidiseaduse vastu. Näiteks olid biotsiidi pakendid lahtised, neid pakendati ümber ning mõned biotsiidipakendid olid ka purunenud. Rohkem oli rikkumisi kahjuritõrjuja teadmiste ja oskuste ning asjakohase tunnistuse osas.Tööinspektsioon tuletab meelde, et iga kemikaal on mürk, mille toime sõltub kogusest. Töökeskkonnas tuleb kemikaale kasutada vastavalt juhistele, mis on toodud kemikaali pakendil. Ohtliku kemikaali jaoks on tootja koostanud ka kemikaali ohutuskaardi, milles on toodud teave nii kemikaali toime, kasutusviiside, ohu vältimise abinõude jmt kohta. Töökeskkonna riskianalüüsi koostades tuleb hinnata kõiki seal esinevaid ohutegureid ning töötajaid asjakohaselt juhendada. Isikukaitsevahendi valikul peaks lähtuma eelkõige ohutuskaardil toodud andmetest. Samuti tuleb korraldada tervisekontroll töötervishoiuarsti juures kõigile töötajatele, kelle tervis võib mõjutatud saada. Tervisekontrolli otsused on tööandjale heaks informatsiooniks, kas töökeskkonnas on vaja läbi viia muudatusi või on töökeskkond töötaja tervist säästev.

Tööinspektsioon pakub ettevõtjatele võimalust kutsuda ettevõttesse töökeskkonna konsultant, kes nõustab tööandjat töökeskkonna juhtimissüsteemi loomisel. Teenus on ettevõtjale tasuta. Konsultanti saab oma ettevõttesse kutsuda kirjutades Tööinspektsiooni e-posti aadressile [email protected].

Foto: pixabay.com