Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kandideeri auhinnale „Hea Töökeskkond 2018“

28.06.2018 | 12:09

Uudis

Tööinspektsioon tunnustab igal aastal ettevõtteid hea töökeskkonna arendamise eest. Tunnustusega soovib Tööinspektsioon tõsta esile ettevõtteid, kus väärtustatakse töötajate tervist säästvat töökeskkonda ja ohutut töötamist. Kui eelnevatel aastatel valis Tööinspektsioon kandidaadid ise välja, tuginedes ettevõtte kohta infosüsteemis olevatele andmetele, siis sellest aastast annab Tööinspektsioon ettevõtetele võimaluse ise kandideerida.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on praeguses tööjõuturu olukorras, kus häid töötajad otsitakse taga tikutulega tööandjatel vaja silma paista ning eristuda. „Mis on see, mis paneb töötaja otsustama, millisesse ettevõttesse tööle asuda? Hea palk – kindlasti! Erinevad soodustused sportimiseks ja terviseedendamiseks – loomulikult! Toetav kollektiiv ja huvitav töö on ka tähtsad. Aga kõik see ei ole oluline, kui töötaja tervis ei ole tööd tehes hoitud ja tema heaolu tagatud. Kuidas aga olla ise kindel, et ettevõtte töökeskkond on ohutu ja tervisthoidev ning seda ka teistele näidata? Üheks heaks võimaluseks on osaleda Tööinspektsiooni konkursil,“ ütles Maripuu.  

Auhinnale „Hea Töökeskkond 2018“ oodatakse kandideerima ettevõtteid, kus on tööandjad teadlikud töökeskkonna riskidest, riskide analüüs on integreeritud tööprotsessi, töötajate tervist mõjutavaid ohte hinnatakse pidevalt ning neid maandatakse kiiresti ja tulemuslikult. Ettevõttes kaasatakse töötajaid töökeskkonnas esinevate ohtude hindamisel ning töötajaid juhendatakse põhjalikult enne tööle asumist. Tööandja suhtub tõsiselt isikukaitsevahendite kasutamisse, on ise eeskujuks ohutusnõuete täitmisel ning nõuab seda ka töötajatelt. Ohutuskultuuri üldise arendamise seisukohalt on oluline ka see, kas ettevõte/organisatsioon on esitanud tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas Tööinspektsioonile parimaid praktikaid, mida teised organisatsioonid saaksid võtta eeskujuks töökeskkonna arendamisel.

Kandideerida soovivatelt ettevõtetelt ootab Tööinspektsioon taotluse esitamist hiljemalt 15.09.2018. Auhinda antakse välja kahes kategoorias: alla 50 töötajaga ettevõte ning üle 50 töötajaga ettevõte. Auhind „Hea Töökeskkond 2018“ antakse pidulikult üle rahvusvahelisel konverentsil 6. novembril 2018. Auhinna saajatest valmivad videoklipid, kus tutvustatakse ettevõtet ja selle töökeskkonnaalaseid tegevusi. Lisaks sellele, et ettevõttel on võimalik auhinda kasutada oma mainekujunduses riigisiseselt, on see kindlaks argumendiks ka välispartneritega suheldes.  

Taotlust saab esitada meie kodulehel.