Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kampaania „Tööta targalt“ kutsub noori mõtlema ohutult töötamisele

16.09.2015 | 15:47

Uudis
Kampaania „Tööta targalt“ on suunatud noortele, tööelu alustanud töötajatele. Kampaania keskmes on ohutu ja tervist hoidev töökeskkond ning korras töösuhted. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul näitab statistika, et esimesele töökohale asuvate noortega juhtub sageli tööõnnetusi. „Esmakordselt tööellu astunud noored vajavad põhjalikku juhendamist ja väljaõpet. Õiged töövõtted aitavad ära hoida tööõnnetusi,“ selgitas Maripuu. Kampaania juhib noorte tähelepanu sellele, et tööleping tuleb sõlmida kirjalikult. „Tahame noortele panna südamele, et proovipäevi pole olemas ja tööandjal ei ole õigust nõuda proovipäeval tasuta töö tegemist. Töötaja sobivuse hindamiseks on seadusega ette nähtud katseaeg," rõhutas Maripuu.Noorte töötajatega toimunud tööõnnetuste osakaal on kasvamas. Eelmisel aastal toimus Eestis kokku 4635 tööõnnetust, millest 28 protsenti moodustasid tööõnnetused kuni 26 aastaste noortega. Alla aastase tööstaažiga töötajatega juhtus eelmisel aastal 38 protsenti tööõnnetustest. Kampaaniat rahastab ESF programm – „Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010-2014“