Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kampaania: Tööalaseid küsimusi aitab lahendada Tööinspektsioon

06.10.2022 | 15:44

Tänasest algab Tööinspektsiooni teavituskampaania.

Käesolevaga kutsub Tööinspektsioon üles märkama erinevaid tööelu küsimusi meie ümber ja andma oma panust teadlikkuse tõstmiseks kogu elanikkonna seas. Kampaania suurimaks eesmärgiks on eelkõige jõuda käesoleval aastal Eesti tööturule sisenenud Ukraina sõjapõgenikeni, kes vajavad Eesti tööeluga kohanemisel abi. 

Tänaseks päevaks on Eestis üle 52 000 Ukraina sõjapõgeniku. Järsu elumuutuse ja keskkonnavahetuse tõttu seisavad nad silmitsi teistsuguse elu ja töökultuuri, neile tundmatute tööseaduste ja -nõuetega. Seetõttu vajab suur osa neist abikätt tööellu sisenemisel, korrektsete töölepingute sõlmimisel, õiglase tasu saamisel, võrdsel kohtlemisel ja muudes küsimustes. Ootamatu ja keeruline olukord on toonud paljudele Eesti tööandjatele palju uusi küsimusi ja probleeme, mis vajavad lahendusi, et võõrsilt tulnud töötajat tööle võtta ja tööellu sulandada.  

Meeli Miidla-Vanatalu: Tööinspektsiooni jaoks on äärmiselt oluline, et Eestis oleksid head töösuhted ja turvaline töökeskkond. Tööturule on sisenemas palju uusi töötajaid, kellel puudub varasem Eestis töötamise kogemus. Nende teadmised meie tööõigusest ei ole piisavad ning ka tööandjatel on palju aspekte, mida arvestada sõjapõgenike töölevõtmisel. Seepärast oleme nõustamisega valmis toetama nii uusi töötajaid kui ka tööandjaid, selleks et valitseksid head ja tulemuslikud töösuhted ning ohutu ja tervist säästev töökeskkond.  

Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille põhiülesannete seas on töökeskkonna poliitika elluviimine, riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid puudutavates küsimustes ja teavitamine töökeskkonna ohtudest. 

Töökeskkonna ja töösuhete küsimustele vastuseid leiate: www.tööelu.ee

Tööinspektsiooni uudised

Uudiste toimetus