Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kaks ettevõtet said Hea Töökeskkond 2015 tunnustuse

22.10.2015 | 09:30

Uudis
Hea töökeskkonnaga ettevõtte tunnustuse saanud ettevõtted valis välja Tööinspektsioon. Valiku aluseks oli tõsta esile ettevõtted, kus ohutu töötamine ning töötajate tervise hoidmine on ettevõtte jaoks esikohal. Auhind tunnustab tehtud töö eest ning innustab nii tunnustuse saanuid kui ka teisi ettevõtteid hindama, järgima ja edendama tööohutuskultuuri. Minister Ossinovski sõnul on oluline tunnustada ettevõtteid, kus väärtustakse ohutut ja tervist hoidvat töökeskkonda. „Riik on sätestanud nõuded tööohutusele ning –tervishoiule, mida ka kontrollime. Muutuma peab aga organisatsioonikultuur. Vajame kultuuri, kus tööandja investeeriks ohutusse ning tervist säästvasse töökeskkonda ning töötajad mõistaksid ja järgiksid tööohutusnõudeid," ütles minister.Suuremate ettevõtete kategoorias sai auhinna AS Tallinna Vesi. "Oleme selle auhinna eest tõesti erakordselt tänulikud ning uhked," sõnas AS Tallinna Vesi juhatuse esimees Karl Heino Brookes. "Eeskätt näen seda tunnustusena selle eest, mis on meile ettevõttena oluline ning mille nimel teeme palju ning süsteemset tööd,” lisas Brookes. Tema sõnul on ohutu töökeskkonna nimel tegutsemine ja vastav mõtteviis AS-s Tallinna Vesi väga olulisel kohal - ükski tööülesanne pole väärt viga saamist.  Kindlasti ei puuduta see Brookesi sõnul vaid ettevõtte töötajaid, vaid kõiki neid inimesi Tallinnas, keda vee-ettevõtte tegevus ühel või teisel viisil mõjutab. "Loodan, et tööohutus saab olema iga Eesti ettevõtte alustalaks ja meil on rõõm näidata head eeskuju,” lisas Brookes.Väikeettevõtete kategoorias tunnustatud Crystalsol OÜ esindaja Elina Tasa sõnul on ettevõtte juhtkond olnud algusest peale veendunud, et vaid kaasaegses ja ohutus töökeskkonnas on võimalik tegeleda teadus- ja arendustööga kõrgtasemel. „Süsteemi on igal aastal täiendatud, parendatud ning struktureeritud nii, et kõik ettevõttega liitunud uued töötajad koolitatakse esimesest tööpäevast alates põhimõttel „ohutus ennekõike“. See saab võimalikuks vaid efektiivsel koostööl juhatuse ja töötajate vahel,“ kinnitas Tasa.Auhinda anti sel aastal välja esmakordselt.