Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ka nädalavahetustel peab olema tagatud ohutu töö ehitusplatsidel

20.10.2017 | 11:12

Uudis
Läinud laupäeval kontrollisid tööinspektorid Tallinnas, Tartus ja Pärnus 18 ehitusobjekti. Tööinspektorid pöörasid tähelepanu isikukaitsevahendite ja kõrgusest kukkumise kaitse vahendite kasutamisele. Samuti kontrolliti,  kuidas on ehitusobjektil töö korraldatud. Tööinspektor-juristid kontrollisid, kas töötajaid on teavitatud töötingimustest, kas on olemas kanne töötamise registrisse ning kas on täidetud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste nõuded. Tööohutusnõuete rikkumisi fikseeriti 14 ning järelevalvemenetlus algatati 17 välismaise töötaja tööandjate suhtes, kes ei olnud kandnud töötajaid töötamise registrisse või puudus nende kohta lähetamise teatis.Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul lasub esmavastutus töötajate ohutuse eest töökeskkonnas, sh ehitusobjektil töid korraldaval peatöövõtjal, Eesti ettevõtte töötaja puhul tema tööandjal ning lähetatud töötajate korral sellele ettevõttel, kes lähetatud töötaja Eestis vastu võttis. „Ettevõtjad kurdavad, et töökäsi Eestis ehitusele ei jätku ning sageli on ehitusplatsidel kuulda võõrkeelset juttu. Tööjõu palkamisel väljastpoolt pole midagi halba, kui järgitakse kehtivaid reegleid“ ütles ta. „Teadaolevalt käib kohati ka nädalavahetustel ehitustandril kibe töö. Otsustasime kontrollida, kas ohutult töötamise nõudeid järgitakse, kas väljastpoolt Eestit pärit töötajad on registreeritud ja kas nad on teadlikud meie reeglitest.  Inspektorid kontrollisid ehitusplatse neljas suuremas linnas just nädalavahetusel selgitamaks, kas nõuetest peetakse siis vähem kinni kuna teatakse, et järelevalveametnikud nädalavahetustel üldjuhul ei tööta,“ lisas Oja. Kontrollitud ehitusobjektidel töötasid kõrvuti eestimaalastega ukrainlased, valgevenelased ja lätlased, kokku üle 60 töötaja. Jätkub järelevalvemenetlus tööandjate suhtes, kes olid jätnud töötajad kandmata töötamise registrisse või kelle kohta puudus lähetamise teatis.Andmed lähetatud töötajate kohta tuleb Tööinspektsioonile edastada e-posti teel hiljemalt lähetatud töötaja Eestis töö tegemise alustamise päeval. Teate võib esitada ka vastuvõttev ettevõte, kui pooled on niimoodi kokku leppinud.