Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Isasid oodatakse töölt koju tervetena

07.11.2014 | 16:47

Uudis
Kõige kõrgema riskiohuga valdkonnad, kus meestega tööõnnetusi juhtub, on metalli- ja puidutööstus, ehitus, transport ja kaevandus. Tööandja peab tagama turvalise töökeskkonna, juhendamise ja väljaõppe ning töötaja kohustus on järgida tööohutusnõudeid ja panustada ohutu töökeskkonna loomisesse. Oluline on silmas pidada, et töösuhe on kahepoolne, kus mõlemal osapoolel on oma õigused ja kohutused.

Siiski näeme tihti olukordi, kus kõik tingimused ohutuks töötamiseks on tagatud, kuid ikkagi ei kasuta töötaja  isikukaitsevahendeid või eirab tööohutusnõudeid, pidades neid ebaolulisteks. Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu lisab: „Me võime rakendada mistahes kaitseabinõusid riskikäitumise vähendamiseks, kuid kui me käitume jätkuvalt mõtlematult, on kõigi asjaosaliste – alates tööinspektoritest kuni objektijuhtideni – pingutused asjata.“

Kõige enam juhtub tööõnnetusi noorte meeste hulgas vanuses 20 kuni 29 aastat. „Noored mehed on meie suurim riskirühm. Samas on nad ju ka meie ühiskonna kõige väärtuslikum ressurss – nad on täies elujõus, omandanud erialased oskused ning nende töö- ja pereelu on alles algamas,“ sõnab Maripuu.Tööinspektsioon soovib isadepäeva puhul kõikidele isadele turvalist töökeskkonda, head tervist, pikka ja nauditavat tööiga ning tervelt kojujõudmist.