Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ilu- ja hooldusteenuste ettevõtted väärtustavad ka oma töötajate tervist

13.04.2018 | 08:36

Uudis
Sihtkontrolli eesmärk oli veenduda, et ilu- ja heaoluteenuseid pakkuvate ettevõtete töötajate töötingimused toetavad nende tervist. Tähelepanu all olid füüsilisest koormusest tekkivad riskid, eeterlike õlide kasutamisega seotud probleemid, psühholoogilised ohutegurid, tervisekontrolli korraldus jmt.Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul võib ütelda, et valdavalt hoolitakse ilu- ja heaoluteenuste sektoris ka oma töötajate tervisest ja heaolust. „Kontrolli käigus nägime nii mitmeski ettevõttes, et töötajate jaoks on loodud tervist hoidev töökeskkond. Samas tuleks rohkem jälgida füüsilise ülekoormuse mõju, mis võib avalduda alles pikema aja vältel, sest tervisehäire ei pruugi kohe endast märku anda,“ ütles ta. „Töökeskkonna riske tuleb alati hinnata adekvaatselt ning regulaarselt kontrollida töötajate tervist. Nii saab juba eos, esimeste probleemide ilmnedes teha töökeskkonnas vajalikud muudatused. Teiste inimeste heaolu eest hoolitsejad peavad ka ise olema tööl hoitud,“ lisas Maripuu.Pea kõigis ettevõtetes olid riskid hinnatud. Mitmes ettevõttes oli töökeskkond hästi läbi mõeldud ning arvestatud töötajate tervise ning heaoluga. Suuremat tähelepanu tuleks riskide hindamisel pöörata käte füüsilisele koormusele, kokkupuutele eeterlike õlidega ja basseinikemikaalidega ning hinnata paremini psühhosotsiaalseid riske (nt pahased kliendid). Pooltes ettevõtetes polnud töötajaid saadetud tervisekontrolli töötervishoiuarsti juurde. Vajakajäämisi esines ka töötajate juhendamisel ja väljaõppel.Sihtkontrolli käigus kontrolliti ettevõtteid Harjumaal, Ida-Virumaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal ja Tartumaal.Foto: pixabay.com