Ilmusid uued Tööinspektsiooni brošüürid

04.01.2019 | 15:08

Uudis
    • Jaga

2018. aasta lõpus valmis kolm uut brošüüri: Töötamise ABC, Tööga seotud luu- ja lihaskonna ülekoormushaigestumiste ennetamine ja Töövahendi ohutus.

Brošüür Töötamise ABC on nii trükitud kui elektroonsel kujul. Brošüür on koostatud eraldi töötajate ja tööandjate vaates. Siit saab lugeda kõigest olulisest, mis on seotud tööga. Tööõiguse osast saab infot näiteks lepingu sõlmimisest ja lõpetamisest, töö- ja puhkeajast. Töökeskkonna osast saab lugeda juhendamisest ja väljaõppest, tööst põhjustatud haigestumisest, tervisekontrollist jne.

Elektroonilises brošüüris Tööga seotud luu- ja lihaskonna ülekoormushaigestumiste ennetamine olev teave aitab suurendada kõigi tööandjate ja töötajate teadlikkust töökorraldusest ja töötingimustest, mis võivad põhjustada luu- ja lihaskonna ülekoormushaigusi. Brošüür aitab olla kursis ennetusabinõudega, mis vähendavad töötamisega kaasnevat terviseriski. 

Teine elektrooniline brošüür Töövahendi ohutus on oma sisult soovitusliku iseloomuga juhend, mille eesmärk on olla abivahend eelkõige töövahendite kasutajatele töökohtades. Juhend on jagatud kahte ossa. Esimene osa sisaldab töövahendite ohutut kasutamist ja kontrollimist puudutavaid üldisi soovitusi ning teine osa tehnilist ohutust puudutavaid nõudeid.