Ilmunud on Tööinspektsiooni infokirja Tööelu värske number

06.06.2016 | 13:25

Uudis
    • Jaga
Uue numbri persooniloos on intervjueeritud aasta isa, ettevõtjat, juhti ja Maarja Küla rajajat Jaan Kallast. Lisaks saab nõuandeid selle kohta, kuidas kaasata värbamisprotsessi ettevõtte töötajad ning mida saaks paremini teha ohutuskultuuri arendamisel. Tutvustakse ka peresõbraliku tööandja märgist. Vaatluse all on üks töövaidlus, mille võitsid lapseootel naised, kes saavutasid tööandjapoolse õiglase kohtlemise. Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal Meel Miidla-Vanatalu on aga analüüsinud kohtuvaidlust, mis puudutab tööandjat, kes ei olnud nõus esitama tööinspektorile vajalikke andmeid. Kas andmete esitamiseks on olemas õiguslik alus? Põhjalikult  on juttu ka Tööinspektsiooni sihtkontrollist lasteaedadesse ning vastuse leiab küsimus kuivõrd ohtlikud või ohutud on lasteaiad. Head lugemist!Loe infokirja elektroonilist versiooni.Laadi alla ka uus Tööinspektsiooni plakat Värbamise ABC.  

Tööinspektsioon