Ilmunud on täiendatud trükk Tööinspektsiooni teabematerjalist "Libisemine ja komistamine - Kuidas ennetada õnnetusi?"

06.10.2016 | 16:01

Uudis
    • Jaga
Brošüüri teemaks on liikumisteede ohutus põhitähelepanuga libisemisest ja komistamisest põhjustatud kukkumistele. Kirjeldatakse, millised asjaolud viivad kukkumiseni ning tuuakse näiteid toimunud tööõnnetustest. Ohutuma töökeskkonna loomiseks antakse soovitusi nii töökeskkonna kujundamise, töö korraldamise kui ka jalanõude valiku osas. Brošüürid on eesti ja vene keeles.
  • "Libisemine ja komistamine - Kuidas ennetada õnnetusi?"
  • "Libisemine ja komistamine - Kuidas ennetada õnnetusi?" (vene keeles)