Ilmunud on infokirja Tööelu detsembrikuu number

15.12.2016 | 10:27

Uudis
    • Jaga
  • Eesti tööturg ja eakad töötajad,
  • hea töökeskkond ja töösuhted,
  • töövaidluskomisjonide tegevus.
Ülevaate saab Tööinspektsiooni poolt korraldatud töötervishoiupäevast ja rahvusvahelisest konverentsist. Persooniintervjuus räägib Eesti ettevõtluskeskkonnast Ülo Pärnits. Oma töödest ja tegemistest pajatab Tööinspektsiooni töökeskkonna osakonna tööinspektor Rein Nelis. Kuna on aasta viimane kuu ja jõuluvanadel  kibekiire tööaeg, siis antakse ülevaade jõuluvanade töötervisest. Tööinspektsiooni infokirja saab lugeda ning alla laadida Tööinspektsiooni kodulehelt.