Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hulgikaubanduse ettevõtete töökeskkond on oluliselt paranenud

19.08.2020 | 09:38

Uudis

Tööinspektsioon viis läbi sihtkontrolli 44 hulgikaubandusega tegelevas ettevõttes. Tuvastati 95 rikkumist ning koostati 40 ettekirjutust.

Tööinspektorid pöörasid tähelepanu tõstukite ohutule kasutamisele, kauba ladustamisele, isikukaitsevahendite kasutamisele, raskuste käsitsi teisaldamisele, sisekliima sobivusele ning töökeskkonna riskianalüüsi olemasolule ja vastavusele tegelikule olukorrale. Sihtkontrolli käigus kontrolliti hulgikaubanduse ettevõtteid Harju-, Pärnu-, Tartu-, Valga- ja Võrumaal.

Sihtkontrolli tulemusena registreerisid inspektorid kokku 95 rikkumist ning 40 rikkumise kohta koostati ettekirjutus. Tehti ka 63 suulist soovitust, kuidas töökeskkonda muuta turvalisemaks ja tervist säästvamaks.

Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja Silja Soone sõnul on hulgikaubanduse ettevõtete töökeskkond 2016. aasta sihtkontrolliga võrreldes oluliselt paranenud. Toona kontrolliti 41 ettevõtet ning fikseeriti 246 rikkumist. „Seekordse sihtkontrolli tulemused lubavad järeldada, et hulgikaubandusega tegelevad ettevõtted pööravad oluliselt suuremat tähelepanu hea töökeskkonna loomisele,“ tõdes Soon. Ta lisas: „Kontrolli käigus jälgisime, kas raskuste teisaldamiseks on olemas abivahendid ning kas töötajad kasutavad ergonoomiliselt õigeid töövõtteid. Raskuste teisaldamisel suuri probleeme ette ei tulnud, ent tuletame meelde, et raskete asjade valesti tõstmine võib põhjustada tõsiseid tervisemuresid,“ rõhutas Soon.

Sihtkontrolli käigus ilmnenud probleemidest tõsisemad olid seotud tõstukite liikumisteede märgistuse ja korrasoluga. Vähemal määral oli probleeme tõstukite vastavusega ohutusnõuetele. 11% kontrollitud ettevõtetes esines probleeme kauba ladustamisega. Peamiseks probleemiks oli  kukkumisoht, sest kaup ulatus üle riiuli serva või oli kaupa pandud riiulile rohkem kui selle kandevõime lubas. 16% kontrollitud ettevõtetest ei olnud korraldatud töökeskkonna riskianalüüsi ja 9% ettevõtetest oli riskianalüüs küll olemas, aga see vajas täiendamist

Möödunud aastal registreeriti arvuliselt enim tööõnnetusi metallitööstuses, kaubanduses ning ehituses. Kaubandusega tegelevates ettevõtetes toimus eelmisel aastal kokku 461 tööõnnetust, millest kergeid oli 368 ja raskeid 93. Hulgimüügiga seotud tegevusalades toimus kokku 119 tööõnnetust, millest kergeid oli 87 ja raskeid 32.

Kristel Abel
Meedianõunik