Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

„Hea töökeskkond 2020“ tunnustuse pälvis Ericsson Eesti

24.11.2020 | 16:34

Uudis

Tööinspektsioon tunnustab igal aastal ettevõtteid hea töökeskkonna arendamise eest. Sel aastal hinnati auhinna vääriliseks Ericsson Eesti.

Auhinna andis üle Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu. „Tänavune aasta on tõstnud hea ja töötajatest hooliva töökeskkonna jõuliselt esiplaanile. Seekordne võitja Ericsson Eesti on hea näide sellest, kuidas töötajaid kaasates on võimalik üles ehitada hästitoimiv tööohutussüsteem,“ ütles ta. Maripuu sõnul paluti sel aastal konkursil osalejatel kirjeldada vähemalt üht head koroonaviiruse leviku tõkestamise praktikat töökeskkonnas. „On ilmne, et Ericsson Eesti on võtnud tõsiselt vajadust tõkestada viiruse levikut. Nad on töö ümber korraldanud nii, et töötajad puutuksid võimalikult vähe kokku nii töötades kui puhkepauside ajal, saadaval on isikukaitsevahendid,“ tunnustas Maripuu.

Ericsson Eesti väärtustab ohutut ja tervist hoidvat töökeskkonda. Edu võtmeks on töötajate kaasamine hea töökeskkonna loomisse ja hoidmisse, nende ettepanekuid hinnatakse ja võetakse tõsiselt. Ettevõtte töökeskkonna meeskond on motiveeritud ja huvitatud hea töökeskkonna pidevasse arengusse panustamisest. Probleemid arutatakse läbi ning otsitakse kõigile sobivaid lahendusi.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks püütakse vähendada kontakte - töö on korraldatud selliselt, et erinevad vahetused kokku ei puutu. Kontoris on inimesed jagatud kolme vahetusse, et oleks võimalik distantsi hoida. Mõeldud on kontaktide vähendamisele ka üldkasutatavates ruumides.

Ericsson Eesti personalijuhi Katri Jürine sõnul on turvaline, ohutu ning professionaalne töökoht oluline osa igapäeva tööelust. „Meie jaoks on töötajate heaolu ja hea töökeskkond väga olulised, juhtkond teadvustab vajadust tagada ohutut töökeskkonda ja töötingimusi, ning see on strateegiline valdkond inimeste juhtimises,“ ütles ta. „See auhind on tunnustuseks kõigile meie töötajatele, kellega koos oleme loonud hea töökeskkonna meie ettevõttes,“ lisas ta.

„Hea Töökeskkond“ tunnustusega soovib Tööinspektsioon tõsta esile ettevõtteid, kus väärtustatakse töötajate tervist säästvat töökeskkonda ja ohutut töötamist. Auhinda antakse välja kuuendat korda. Varasemalt on hea töökeskkonna auhinna saanud Crystalsol ja Tallinna Vesi (2015), Saku Metall, Harju Elekter Teletehnika (2016), Baltic Oil Service ja Derivco Estonia (2017), Bonava ja Saaremaa Piimatööstus (2018), Insly OÜ ja Elisa Eesti (2019). Auhinna kohta saab rohkem lugeda siit https://www.ti.ee/et/teavitustegevus-infomaterjalid/hea-tookeskkond-auhind

Fotol Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, Ericsson Eesti personalijuht Katri Jürine ning Ericsson Eesti tööohutusjuht Semjon Galajev.

Kristel Abel
Meedianõunik