Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiunädala fookuses on tööjõu vananemine

07.11.2016 | 09:56

Uudis
Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul tähendab elanikkonna vananemine, et ka töötajaskond on eakam. „Aastaks 2030 moodustab mitmes Euroopa riigis üle 55-aastaste töötajate osakaal kogu tööjõust 30 protsenti. Sellega seoses on oluline tagada, et töökohad oleksid turvalised ja tervislikud igas vanuses töötajale,“ rääkis Maripuu. „Sel aastal keskendubki Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal jätkusuutlikule tööelule ja võimalustele, mis kaasnevad eakamate töötajate palkamisega,“ lisas Maripuu.Tööinspektsioon korraldab Euroopa nädala raames töökeskkonnaalase filmiõhtu 26. oktoobril Tallinnas kinos Artis ning 27. oktoobril Tartus kinos Ekraan. Filmiõhtul linastub dokumentaalfilm „Automatic Fitness“  („Automaatne eluviis“), mis pälvis 2015. aastal Leipzigi rahvusvahelisel dokumentaal- ja animafilmide festivalil parima tööteemalise dokumentaalfilmi auhinna. Dokumentaalfilm toob vaatajateni satiirilise loo inimeste automaatsest eluviisist tuleviku maailmas ning näitab kaasaegset ühiskonda kui keerulist, suletud ja väljapääsmatut süsteemi. Peale filmi toimub arutelu, milles käsitletakse kaasaegsete tööstiilide ja -vajaduste, paindliku tööaja, 24/7 ühiskonnakorralduse ja töö pingelisuse teemasid. Diskussiooni juhib TTÜ töökeskkonna ja -ohutuse õppetooli dotsent Karin Reinhold. Ühtlasi tähistab Tööinspektsioon Euroopa nädala ajal juba 18. töötervishoiupäeva, mis tänavu keskendub tervisekontrollile ja töövõime säilitamisele. Töötervishoiupäevale pühendatud seminaril arutletakse, kuidas muuta töötajate tervisekontrolli kohustus vajaduseks ning selgitatakse tervisekontrolli tähtsust. Lisaks antakse ülevaade, kuidas ennetada töökeskkonnast tingitud luu- ja lihaskonna vaevusi ning milliste vahenditega saab panustada töövõime säilitamisse. Päeva lõpus annab Tööinspektsioon välja 2016. aasta parima praktika auhinnad. Lisaks huvitavatele loengutele on töötervishoiupäeval avatud ka minimess, kus osalevad terviskontrolli, ergonoomia ja tööfüsioteraapia teenuse osutajad. Minimessi peamiseks eesmärgiks on kokku viia töötervishoiuteenuse pakkujad ja selle kasutajad.Üleeuroopaline tööohutuse ja töötervishoiu nädal on osa Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri kampaaniast „Tervislikud töökohad sõltumata east“, mille eesmärk on edendada jätkusuutlikku töötamist ja tervena vananemist tööelu algusest saadik. Rõhk on ennetamisel, heade tavade jagamisel ja koostööl erinevate osapoolte vahel. Eestis on kampaania rõhuasetus tervisekontrolli tähtsusel. Kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ kohta leiab infot https://healthy-workplaces.eu/et.Täpsemalt saab filmiõhtute ja 18. töötervishoiupäeva kohta lugeda