Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ekspert: töökeskkonnas tuleb hinnata riske, mis võivad töötajate tervist ohustada

15.11.2016 | 14:30

Uudis
Tööinspektsiooni korraldatud konverents keskendub töötervishoiu küsimustele oludes, kus tehnoloogia ning uuenenud tööturg on muutnud töötingimusi. Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu rõhutas konverentsi avades, et töötervishoiusüsteem peab lähtuma konkreetse töökeskkonna ning töötaja vajadustest. "Tööealise inimese tervis sõltub väga suurel määral sellest, kui hästi töötervishoid toetab inimese tervist. Meist sõltub, kas läheme pensionile postuumselt või suudame riske oluliselt vähenda," ütles Maripuu.Konverentsi peaesineja, dr Tim Carter Norra Meremeditsiini Keskuse ja Haukelandi Ülikooli Haigla professor keskendus töötervishoiu tulevikule muutunud töökeskkonnas ning vajadusele keskenduda riskide maandamisele, mitte niivõrd õnnetuste tagajärgedega tegelemisele. Töökohtade uutest terviseriskidest rääkisid Veerle Miranda OECDst ning Julia Flintrop Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuurist. Pealelõunal keskenduti Eestiga seotud teemadele. Töötervishoiu hetkeseisust Eesti ettevõtetes teeb ülevaate Marina Järvis Tallinna Tehnikaülikoolist. Ettekandele järgneb debatt "Kelle asi on töötervishoid?". Debatis osalesid Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige dr Viktor Vassiljev, Qvalitas Arstikeskus AS peaarst Toomas Põld, AS Wendre juhatuse esimees Vahur Roosaar ning Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson. Konverentsi korraldamist toetas ESF TAT programm.