Eestisse lähetatud töötajast tuleb teavitada Tööinspektsiooni

20.12.2016 | 11:10

Uudis
    • Jaga
Alates 17. detsembrist jõustuvad Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused, mis toovad kaasa uusi õigusi ja kohustusi nii töösuhte pooltele, lähetatud töötaja teenuseid kasutavale ettevõtjale kui Tööinspektsioonile. Tööandjad peavad nüüdsest Tööinspektsioonile teada andma Eestisse lähetatud töötajast.Töötajat Eestisse lähetav teise liikmesriigi tööandja peab töötaja kohta esitama tööinspektsioonile andmeid nii töötaja kui ka enda kohta. Samuti tuleb esitada andmed tellija kohta, kelle juures lähetatud töötaja Eestis tööle asub. Tööinspektsiooni peab teavitama ka sellest, mis tegevusalal lähetatud töötaja töötama hakkab. Andmed tuleb esitada Tööinspektsioonile e-posti teel hiljemalt lähetatud töötaja Eestis töö tegemise alustamise päeval.Uus kord puudutab ainult teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest saabunud töötajaid.Muudatuste jõustumisega on Eesti üle võtnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/67/EL.Allikas: SotsiaalministeeriumFoto: SXC/David ButlerVaata lisaks lähetatud töötajate teemalehte Tööelu portaalist.

Tööinspektsioon