Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eestis napib andmeid tööga seotud vähi kohta

24.10.2018 | 10:14

Uudis

XX Töötervishoiupäeva konverentsil arutleti ohtlike ainete mõjust töökeskkonnas ning kuidas seda mõju tervisele vältida või vähendada. Kohal oli üle 200 töökeskkonna ja -tervishoiu spetsialisti üle Eesti.

Konverentsi avas tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Ta rõhutas, et hea töökeskkonna eest tuleb hoolt kanda ühest küljest just seetõttu, et tööl veedab inimene suurema osa oma ajast. Teisest küljest väärib tööõnnetuse või ka tööl näiteks ohtliku aine tõttu kannatada saanu erilist hoolt, sest tööd tehakse ka üldiseks hüvanguks, kellegi teise jaoks uut väärtust luues.

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu tegi ülevaate Eesti töökeskkonnast laiemalt. Esimese üheksa kuuga on toimunud 3772 õnnetust. Eelmise aastaga võrreldes on tööõnnetuste arv pisut vähenenud, ca 3,5%. Paraku on sel aastal oma elu tööd tehes kaotanud tänaseks juba üheksa inimest.

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula kõneles ohtlikest kemikaalidest töökeskkonnas. Ta rõhutas, et tööandja peab olema kursis, millised kemikaalid on ettevõttes kasutuses, vältimaks võimalikke kahjusid. Kemikaalide kasutus peab kajastuma riskianalüüsis, et ka töötajad teaksid ja oskaksid ennast hoida.

 

Euroopa Liidus diagnoositakse igal aastal 120 000 tööga seotud vähijuhtu, mis on tingitud kokkupuutest kantserogeenidega. Tööga seotud vähihaigused põhjustavad igal aastal ligikaudu 80 000 surmajuhtumit. Eestis paraku sarnast statistikat ei koguta.

Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloog dr Tiina Tuul pani südamele, et tööandjad ning töötajad kasutaksid isikukaitsevahendeid vältimaks kokkupuudet kantserogeenidega. Vähki haigestunud patsiendid vahetavad sageli diagnoosi tõttu töökohta. Dr Tuul rõhutas, et tööandjad annaksid töötajatele võimalikest riskidest kindlasti teada ning kehtestaksid reeglid, mida töötajad kindlasti järgiksid. Tervisekäitumise aluseks on teadlikkus, et inimesed oskaksid ohte märgata ja neid vältida.

Töötervishoiupäeva konverents toimus Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) teavitus- ja koostööprojekti raames, mis toimub üheaegselt enam kui 30 riigis. Teavitustöö eesmärgiks on juhtida tähelepanu töökeskkonnas peituvatele ohtlike ainetega seotud riskidele. Lisainfo kampaania kohta: https://healthy-workplaces.eu/