Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digitaalse Tööinspektsiooni arendajaks valiti TripleDev ja Trinidad Wiseman

30.01.2019 | 08:50

Uudis

Riik hakkab arendama tööelu infosüsteemi, mis on abiks ettevõtjatele turvalise töökeskkonna loomisel ja vähendab järelevalvega kaasnevat halduskoormust.

Tööinspektsiooni, Sotsiaalministeeriumi ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse koostöös valiti riigihanke tulemusena välja tööelu infosüsteemi arenduspartnerid. Hanke võitsid ühispakkujana TripleDev OÜ ja Trinidad Wiseman OÜ. Tööelu infosüsteemi loomise esimese etapi eesmärk on võimaldada ettevõtetel elektroonselt Tööinspektsiooniga infot vahetada ning saada tuge oma ettevõtte tööohutuskultuuri loomiseks. Infosüsteemi arendamise tulemusena saab riik kiiremini ülevaate töökeskkonna olukorrast ning seeläbi tõhusamalt korraldada töökeskkonna järelevalvet. Infosüsteem valmib tihedas koostöös ettevõtetega.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul pannakse sellega alus digitaalse Tööinspektsiooni loomisele. „Uus infosüsteem toob ettevõtted ja Tööinspektsiooni teineteisele lähemale. Täiustub omavaheline infojagamine ning saame ettevõtetele kiirelt just neile vajalikku nõu anda,“ ütles ta. „Ühine inforuum aitab luua turvalisemat töökeskkonda, hoida töötajate tervist ja seeläbi tagada ettevõtete jätkusuutlikkust ning konkurentsivõimet,“ lisas Maripuu.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse juhi Katrin Reinholdi sõnul on arendatav infosüsteem paindlik. „Eesmärk on luua kasutajatele stabiilne ja mugav lahendus, millele on lihtne täiendavaid funktsionaalsusi juurde lisada. Samuti võetakse infosüsteemi arhitektuurilise ülesehituse juures kasutusele end juba maailmapraktikas tõestanud konteinertehnoloogia, mille abil saab uuendusi, täiendusi ja keskkondade seadistamisi efektiivsemalt ja väiksemate rahaliste vahenditega korraldada,“ ütles ta.

Hanke võitnud arendajate nimel ütles TripleDev OÜ juhatuse liige Marek Põldeots: "Meil on heameel anda oma panus e-riigi arengusse sedavõrd olulises valdkonnas nagu töökeskkonna turvalisus. Tarkvarasüsteemide abil on võimalik efektiivsemalt monitoorida ja maandada töökeskkonna riske ning vähendada tööõnnetuste tekkimisvõimalusi." 

Loodava infosüsteemi abiga saavad ettevõtjad tõhusamalt jälgida ja planeerida oma ettevõttes töökeskkonna ja tervishoiuga seotud tegevusi, neil on ühes kohas mugav ülevaade riigi ootustest, kohustustest ning soovitustest töötervishoiu ja tööohutuse osas.

Tööelu infosüsteemi arendamise hankel osales kaheksa pakkujat. Lepingu maht on 1 miljon eurot. Arendustööd algavad veebruaris ning arenduste esimese etapi eeldatav lõpp on 2020. aasta esimeses kvartalis.

Tööelu infosüsteemi arendamist juhivad Tööinspektsioon ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus. Tööelu infosüsteemi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Lisainfo https://www.tehik.ee/toeoe/kaeimasolevad-projektid-ja-arendused/teis-toeoeelu-infosuesteem/