Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

COVID-19 meelespea

10.08.2022 | 16:14

Soe sume suvi on taandumas ja COVID-19 järjekordne laine tuure kogumas. Seetõttu on Tööinspektsioon võtmas taas teravdatud tähelepanu alla viiruse leviku pidurdamise.

COVID-19 leviku tõkestamine on meie ühine mure. Tööandjad peavad andma endast parima, et ettevõttest ei saaks alguse järjekordne kolle, mille tagajärjed on ebameeldivad nii inimeste kui ka ettevõtte tervisele. Töötajad peavad andma endast parima pidades kinni ohutusnõuetest ja jälgides oma tervist.

Praegu, mil uus koroonalaine on alles hoogu kogumas, kehtib vanasõna "kergem on hoida kui oiata". Tuletame meelde COVID-19 ennetuse abinõud, mida ilmselt juba hästi teate, ent mis on suvesoojuses tahaplaanile jäänud. Tuleb tõdeda, et ettevõtted on valdavalt eeskujulikud ja viiruse leviku tõkestamiseks midagi juba korda saatnud, kuid puudujääke on töökeskkonna riskianalüüsi korraldamisega.

Oleme viimase paari aastaga kõrgendatud ohutusnõuetega harjunud ja järgime neid üsna hoolikalt, kuid ettevalmistused enne uut lainet ei ole liiast. Tegutseme juba praegu, kui saame seda veel rahulikult teha. Kontrollime kaugtööks vajaliku tehnika üle, asendame logiseva desinfitseerija ukse juures automaadiga, paneme maskide karbi varakult lauale ja vajadusel kiirtestime.

Koroonaviiruse kontrolli all hoidmiseks:

  • tuletage töötajatele meelde, kuidas töökeskkonnas viiruse levikut takistada;
  • kontrollige, et isikukaitsevahendeid kasutatakse ja tehke see võimalikult lihtsaks;
  • hooli endast ja kolleegist - haigussümptomite ilmnemisel tuleb koju jääda, positiivse diagnoosi saamisel peab olema isolatsioonis. Eriti tuleb oma tervist jälgida reisimise, massiürituste ja muude võimalike kontaktide järel;
  • valmistuge ette kaugtöö tegemiseks, kontrollige üle tehnilised lahendused, sõlmige kaugtöö kokkuleppeid;
  • vaadake üle riskide vähendamise ja vältimise tegevuskava, selle puudumisel koostage see;
  • kontrollige regulaarselt kokkulepitud meetmete järgimist;
  • märgistage ohutusmärkidega ohualad (nt kliendialad, seminariruumid), kus tuleb kasutada isikukaitsevahendeid;
  • tunnustage töötajaid, kes hoolitsevad, et viirus nende tegevuse või ka tegevusetuse tõttu edasi ei leviks (nt neid, kes on vaktsineeritud);
  • mõelge läbi psühhosotsiaalse ohuteguriga toimetuleku tegevuskava, et toetada töötajaid ning vältida läbipõlemist;
  • vaadake üle riskianalüüs ja veenduge, et selles oleks kajastatud ka bioloogilised ohutegurid. Riskianalüüsi saate üles laadida Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonnas TEIS aadressil iseteenindus.ti.ee või teha see digitaalse töövahendi abil.

Vaktsineerimisest ja tõhustusdoosidest on abi! Vaktsineerimise hõlbustamiseks pakub Haigekassa endiselt teenust tööandjatele ning vaktsineerija saab ettevõttesse kutsuda, kui kirjutada oma soovist [email protected] või [email protected].

Soovi korral saate enda ettevõttesse kutsuda Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandi. Konsultant nõustab tasuta, kuidas töökeskkonda muuta tervist säästvamaks. Töökeskkonna konsultandi kutsumiseks saatke e-kiri Tööinspektsiooni üldaadressile [email protected] . Täpsemat teavet töökeskkonna konsultandi teenuse kohta on võimalik saada Tööinspektsiooni infotelefonilt 640 6000 või Tööinspektsiooni kodulehelt.

Lisalugemist võib leida Tööelu portaalist:

Info vaktsineerimise kohta on leitav: https://vaktsineeri.ee/ 

Terviseameti juhised on leitavad siit:

Carolin Liis Tamm

Kommunikatsioonispetsialist