Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

COVID-19 ABC töökohal: mida teha kokkupuute ning nakkuskahtluse korral

14.09.2020 | 14:14

Uudis
 • COVID-19 on viirusnakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähikontaktist* nakkusohtliku inimesega.
 • COVID-19 leviku risk on kõrgem kinnistes, rohkelt rahvastatud ja halvasti ventileeritud ruumides.
 • Juhise eesmärk on anda suunised tööandjatele ja töötajatele ohutuks töötamiseks COVID-19 haiguse leviku tingimustes.

Töötaja puutus kokku nakkuskahtlusega inimesega

 • COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et nakkuskahtlusega inimesega lähikontaktis* olnud töötaja informeeriks sellest tööandjat.
 • COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et peale testitulemuste teadasaamist informeeriks töötaja testi tulemustest tööandjat. Oluline on informeerida ka negatiivsest testitulemusest, et kolleegid ei peaks rohkem muretsema.
 • COVID-19 haigestunuga lähikontaktis* olnud töötajad saadetakse eneseisolatsiooni. Sellisel juhul tuleb töötajal pöörduda oma perearsti poole, kes väljastab töövõimetuslehe. Täpsem info Haigekassa lehel.
 • Kui töötajad olid lähikontaktsed töötajaga, kes oli lähikontaktis võimaliku haigega või juba positiivse tulemuse saanud isikuga peab tööandja hindama riske ja võtma seejärel tarvitusele vajalikud abinõud (näiteks pindade desinfitseerimine, töö korraldamine selliselt, et töötajad saaksid hoida distantsi, lõunapauside hajutamine, kaugtöö tegemine, isikukaitsevahendite kasutamine).
 • Terviseameti juhis lähikontaktsetele.

Töötaja haigestus töövälisel ajal (mitte töökohal olles):

 • Töötaja peab jääma koju ja võtma ühendust perearstiga.
 • COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et peale testitulemuste teadasaamist informeeriks töötaja testi tulemustest tööandjat. Oluline on informeerida ka negatiivsest testitulemusest, et kolleegid ei peaks rohkem muretsema.
 • Kolleegid, kes pole töötajaga sümptomaatilisel perioodil kokku puutunud, võivad jätkata töölkäimist, kuid peavad jälgima 14 päeva jooksul tähelepanelikult oma tervist.
 • Haigussümptomite ilmnemisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.
 • Haigestunud töötaja võib tööle naasta peale arsti poolt töövõimetuslehe lõpetamist. 

Töötaja haigestus tööajal (töökohal olles):

 • Haigestunud töötaja peab koheselt koju minema.
 • Haigestunud töötaja peab võtma ühendust oma perearstiga.
 • COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et peale testitulemuste teadasaamist informeeriks töötaja testi tulemustest tööandjat. Oluline on informeerida ka negatiivsest testitulemusest, et kolleegid ei peaks rohkem muretsema.
 • Vajadusel tuleb viirusega potentsiaalselt saastunud ruumid kõrvalisetele isikutele sulgeda ning viia neis läbi korralik puhastamine, desinfitseerimine ning tuulutamine. Terviseameti puhastus- ja desinfitseerimissoovitused.
 • COVID-19 diagnoosi kinnitumisel peab töökohal selgitama välja inimesed, kes olid haigestunud töötajaga sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis*. Tööandja teeb lähikontaktsete välja selgitamiseks koostööd Terviseameti vastava piirkonna regionaalosakonnaga. 
 • Lähikontaktis* olnud töötajad saadetakse eneseisolatsiooni. Sellisel juhul tuleb töötajal pöörduda oma perearsti poole, kes väljastab töövõimetuslehe. Täpsem info Haigekassa lehel.
 • Töötajad, kes ei olnud haigestunud töötajaga lähikontaktis*, võivad jätkata oma igapäevast tööd, kuid peavad hoolikamalt jälgima oma tervist.
 • Haigestunud töötaja ja lähikontaktis olnud töötaja, kes saadeti eneseisolatsiooni, võivad tööle naasta peale arsti poolt töövõimetuslehe lõpetamist. 

Üldised soovitused

 • Soovitage töötajatele mobiilirakenduse HOIA kasutamist. Rakendus informeerib isikuid, kes on olnud lähikontaktis positiivse koroonaviiruse proovi andnud inimesega. Täpsemalt loe: https://hoia.me/
 • Olulised on korralik kätepesu, toimiv ventilatsioon, pindade puhastamine jt ennetusabinõud. Kaaluda võib käte desinfitseerimisvahendite paigaldamist sissepääsude juurde, suurematesse ruumidesse või liikumisteedele, kuid sealjuures tuleb veenduda, et tagatud oleks kemikaaliohutus – st vahendeid kasutataks eesmärgipäraselt ja korrektselt. 

Tekkis küsimusi?

Vastused töösuhetes ja töökeskkonnas korduma kippuvatele küsimustele COVID-19 teemal leiate Tööelu portaali vastavalt teemalehelt.

*Lähikontakt on:

 • otsene füüsiline kontakt COVID-19 haigega (nt kätlemine)
 • otsene kontakt COVID-19 haige hingamisteede eritisega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud);
 • koos viibimine COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja kuni 2 meetri kaugusel, sealhulgas ka elamine samas majapidamises COVID-19 haigega.

 

Foto: Pixabay