Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bioloogilise ohuteguriga kokku puutuvate töötajate tervist peab kontrollima töötervishoiuarst

08.12.2017 | 08:58

Uudis
Tööinspektsioon viis läbi sihtkontrolli, mis keskendus bioloogilise ohuteguri küsimustele jäätme- ja heitveekäitlusettevõtetes. Jäätme- ja heitveekäitlusettevõtete töötajaid ohustavad eelkõige niisugused bioloogilised ohutegurid, mis võivad inimestele kanduda esemete, pindade ja vee kaudu. Kontrolliti, kas tööandja on rakendanud abinõusid bioloogiliste ohutegurite mõju vältimiseks või vähendamiseks. Tööinspektorid tuvastasid enim probleeme riskianalüüsi tegevuskava tegemata jätmise, töötajate juhendamise ning töötajate tervisekontrolli korraldamisega.Tööinspektsiooni töötervishoiu talituse juhataja Silja Soone sõnul peavad nii tööandja kui töötaja teadma riske, mis kaasnevad mikroorganismidega kokkupuutumisel ja seda, kuidas neid riske vältida. „Igas töökeskkonnas võib esineda riske, mis mõjutavad töötajate tervist. Neid riske tuleb hinnata ning viia ellu tegevusi nende minimeerimiseks,“ ütles ta. „Samuti tuleb korraldada regulaarselt töötajate tervisekontroll töötervishoiuarsti juures. See aitab õigeaegselt avastada tervisehäireid ning leida kiirelt abinõusid, et terviseprobleem ei süveneks,“ lisas Soon. Bioloogilised ohutegurid on mikroorganismid (bakterid, viirused, parasiidid, seened jm), sealhulgas geneetiliselt muundatud mikroorganismid, rakukultuurid ja inimese endoparasiidid ning muud bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada infektsioonhaigusi (sh nakkushaigusi), allergiat või mürgistusi.Sihtkontrolli käigus külastati ettevõtteid Harjumaal, Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Lääne-Virumaal ning Tartumaal.Foto: pixabay.com