Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Balti riikide inspektsioonid uuendasid koostöölepet

09.05.2018 | 08:56

Uudis
Inspektsioonid jätkavad leppe uuendamisega juba välja kujunenud head koostööd ning suurendavad veelgi teabevahetust ning parimate praktikate jagamist. Eesti, Läti ja Leedu tööturud seisavad juba praegu silmitsi sarnaste väljakutsetega. Tihe koostöö on ainumõeldav lahendus, et üksteise kogemusi ja ressursse kasutada parimal võimalikul moel.Allkirjastamisega sai alguse iga-aastane Balti riikide inspektsioonide kohtumine, mille vältel arutatakse inimkaubandusega, kolmandatest riikidest pärinevate töötajate värbamisega, deklareerimata ja ületunnitööga seonduvaid probleeme. Samuti vahetakse kogemusi IT-tööriistade kasutamisel tööohutuse ja töötervishoiuvaldkonnas ning analüüsitakse, millised mõõdikud on parimad hindamaks töökeskkonda, aga ka tööinspektsioonide tööd.Balti inspektsioonide kohtumine viiakse läbi traditsiooniliselt üks kord aastas ning seda korraldavad vaheldumisi kõik Balti riigid. Seekordne kohtumine toimub Vilniuses 7-9. maini.