Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Autopesulates tuleb kemikaale ohutumalt käsitleda

04.07.2017 | 08:36

Uudis

Tööinspektsioon kontrollis, kuidas täidetakse ohutu ja tervist säästva töötamise nõudeid autopesulates. Autopesulate peamised riskid on seotud ohtlike kemikaalidega, oskusega neid käidelda ning tagada töötajate ohutus. Sihtkontrolli käigus kontrolliti, mida tööandja on teinud erinevate ohutegurite vältimiseks või nende mõju vähendamiseks. Põhitähelepanu suunati ohtlike kemikaalide käitlemise ohutusele nii vajaliku ventilatsiooni, ohutuskaartide, juhendite kui juhendamise osas. Samuti kontrolliti, kuidas on korraldatud töötajate tervisekontroll ning esmaabi andmine kohapeal.

 

 

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul jätab suhtumine ohutult töötamisse autopesulates tõsiselt soovida. „Tööandjad polnud hinnanud adekvaatselt tööga seotud riske ning seetõttu jäid need ka maandamata,“ ütles ta. „Tõsiseid puudujääke leidsime pea kõigis ettevõtetes töötajate tervisekontrolli korralduses. Töötajaid ei saadeta tervisekontrolli, kuigi tööl puututakse kokku ohtlike kemikaalidega. Puudusi leidsime ka töötajate juhendamisel,“ sõnas Oja. Rahule võis jääda mõistlike lahendustega raskuste käsitsi teisaldamisel, puhkepausidega ning töötajate olmeruumidega. Samuti on pesulates läbi mõeldud esmaabi korraldus.

 

 

Tööinspektsioon saatis enne sihtkontrolli märgukirja 56 ettevõttele. Juhuvalikuga külastati ja kontrolliti 12 ettevõtet Tallinnas, Tartumaal ning Lääne-Virumaal. Kontrollitute puhul oli tegemist väikeettevõtetega, kus keskmine töötajate arv oli 2,6.
 
Tööinspektsioon pakub ettevõtjatele tasuta töökeskkonna konsultandi teenust. Konsultant nõustab tööandjat töökeskkonna juhtimissüsteemi loomisel. Teda saab kutsuda nii ettevõtte üldisele konsulteerimisele, mis hõlmab kogu töökeskkonda ja dokumentatsiooni kui ka kindla töökeskkonna valdkonna (nt isikukaitsevahendite kasutamine) konsulteerimisele. Töökeskkonna konsultanti saab kutsuda oma ettevõttesse kirjutades Tööinspektsiooni üldaadressile [email protected]

 

 

Foto: pixabay/sasint