Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Algav sotsiaalkampaania jagab teadmisi ELi riikidesse tööle suundumiseks

02.10.2014 | 14:17

Uudis
Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu sõnul lähetatakse Euroopa Liidu ühisturu soodsate võimaluste  tõttu üha sagedamini töötajad mõnda teise liikmesriiki tööle. ELi direktiivi järgi peavad välisriiki lähetatud töötajale olema tagatud teatud töötingimused, mida kohaldatakse ka nendele, kes teevad tööd oma koduriigis. “Tööle asumine välisriikidesse on tänaseks igati tavapärane. Samas ei ole nii tööandjad kui ka töötajad piisavalt kursis ELi ühiste nõuetega, mida tuleb täita ning tihtilugu tekitab see olukorra, kus ettenähtud töötingimused ei ole tegelikult tagatud,” ütles Maripuu.ELi direktiivi järgi tuleb vastuvõtvas riigis tagada lähetatud töötajale kohalik miinimumpalk juhul, kui see on soodsam võrreldes koduriigiga. “Näiteks kui Eestist lähetatakse Soome ehitustööline, tuleb talle maksta Soome ehitussektori kollektiivlepingus ettenähtud töötasu alammäära. Kui aga näiteks Saksamaa kodanik tuleb Eestisse tööle, tuleb talle tagada vähemalt Saksamaal kehtiv minimaalne töötasu,” täpsustas Tööinspektsiooni peadirektor.Selleks, et välisriiki tööle asumisel oleks inimesele tagatud ELi direktiiviga ettenähtud töötingimused, tuleb Maret Maripuu sõnul veenduda, et töölepingus oleks fikseeritud reaalne töö tegemise koht. “Teisisõnu, kui  eestlane töötab reaalselt Šveitsis, siis see peab ka lepingus fikseeritud olema ning lepingus ei tohi töö tegemise kohaks olla näiteks Eesti või Läti. Viimasel kahel juhul ei ole töötajale tagatud Šveitsi töötingimused, sealhulgas kohalik miinimumtasu.”Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul tuleb enne välismaal töö tegemiseks sõlmitava töölepingu allkirjastamist rääkida üle töötasu maksustamise tingimused. “Kindlasti tuleb hilisemate segaduste vältimiseks välja selgitada, kas töötajal tekib maksukohustus ka välisriigis, kas tööandja peab maksud kinni või tuleb töötajal need ise tasuda. Igal juhul tuleks töötajal säilitada kõik tasu saamise või maksude maksmisega seotud dokumendid, kuna välisriigis tulu teenides peab Eesti resident selle siiski Eestis deklareerima. Seda tuleb teha ka siis, kui välisriigi tööandja on maksud kinni pidanud ja tasunud,” selgitas Liivamägi.Kui tööandja tasub töötaja eest maksud, on Sotsiaalkindlustusameti välispensionide ja toetuste büroo juhataja Evelin Hallika sõnul oluline teada, kas nende maksude hulka kuulub ka sotsiaal- või ravikindlustusmaks. “Kui tööandja tasub ka sotsiaal- ja ravikindlustusmakse, on haigestumise korral võimalik saada arstiabi sihtriigi kohalikele elanikele kehtestatud korras. Muul juhul tuleb töötajal tööandjaga kokku leppida, kuidas haigestumise korral arstiabi saada ja kes selle eest maksab,” lisas Hallika.Enne välisriiki tööle asumist soovitab Maret Maripuu uurida Tööinspektsiooni kodulehte (www.tooelu.ee). “Kindlasti tasub ka meie juristiga telefonitsi või e-posti teel ühendust võtta ja julgelt nõu küsida,” lisas Maripuu.Lähetuse vormistamisega seotud küsimuste korral tuleks pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse.Tööinspektsioon korraldab sotsiaalkampaaniat “Tunne oma õigusi – lähetatud töötaja” Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.