Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

28. aprillil tähistatakse juba 26. korda ülemaailmset töötervishoiu ja tööohutuse päeva

24.04.2015 | 15:37

Uudis
Lõbusate kuid olulise sisuga lühifilmide peategelane Napo ja tema sõbrad puutuvad erinevates situatsioonides kokku erinevate ohtudega ning õpivad neid ära tundma ja vältima. Napo multikad on lihtsad ja kergesti jälgitavad ning peaksid lastele lisaks uutele teadmistele ka rõõmu valmistama.Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on oluline, et arusaam ohtudest, nende märkamisest ja ennetamisest toimuks juba maast madalast ning ikka selleks, et meie lastest kasvaksid tublid kodanikud, tulevased lapsevanemad ja töötajad, hoolivad täiskasvanud – need, kes ei riski oma elu ja tervisega ning kes oleksid eeskujuks ka teistele. Käesoleval aastal on Tööinspektsiooni peatähelepanu suunatud eelkõige nõustamise ja konsultatsiooniteenuste arendamisele. Alates märtsist on võimalik kõigil ettevõtetel tellida töökohale tööinspektsiooni konsultant, samuti on võimalik külastada tööinspektsiooni kontoreid üle terve Eesti ning aastal 2015 on juba avatud 5 uut maakondlikku nõustamiskeskust ning käesoleva aasta jooksul on neid plaanis avada veel kümmekond. Tööinspektsiooni kodulehel on kõigil võimalik tutvuda kümnete erinevate tasuta konsultatsiooniteenustega ning nii töösuhteid kui tööohutust käsitlevate abi- ning infomaterjalidega, samuti jätkub tööandjate infohommikute sari ning juba mais algab sügiseni kestev noore töötaja kampaania, tutvustamaks tööturule sisenejale kõike tööeluga seonduvat võimalikult kompaktselt ja efektiivselt. Tööinspektsioon kutsub üles kõiki lasteaialapsi joonistama pilte ohtudest mida nad tunnevad, teavad ja muidugi eelkõige nippidest kuidas neist keerulistest olukordadest ohutult välja tulla. Palume laste tööd tuua või saata lähimasse Tööinspektsiooni kontorisse ning ülevaate laste töödest avaldame suve jooksul meie sotsiaalmeedia kanalites, infokirjas ja Tööelu portaalis.