Tööinspektsiooni peadirektori ja asetäitja kohtumised lobistidega

Alates 2021. aasta 1. maist kehtib hea tava põhimõte, mille alusel toome välja meie peadirektori ning peadirektori asetäitja kohtumised lobistidega.

2022

Veebruar

  • 02.02.2022 osales peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu algatusel ja Justiitsministeeriumi korraldamisel toimunud arutelul teemal, kuidas asutused saavad aidata liidu liikmetel ennetada tööalast ärakasutamist ning kontrollida lepingupartnerite tausta ehk kuidas saaksid liidu liikmed omalt poolt kaasa aidata tööalase ärakasutamise ja inimkaubanduse ohu vähendamisele. Samuti räägiti liidu ootustest riigiasutustele, sh Tööinspektsioonile.
  • 08.02.2022 kohtusid peadirektor Maret Maripuu ja peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu sotsiaalpartnerite esindajatega, st Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu esindajatega. Peadirektor andis ülevaate 2021. aasta töökeskkonna olukorrast Tööinspektsiooni vaates, samuti asutuse 2022.aasta prioriteetidest, fookustest ja eeldatavatest tulemustest. Sotsiaalpartnerite esindajad esitasid täpsustavaid küsimusi ja kommentaare ning rääkisid oma ootustest.

Jaanuar

  • 31.01.2022 kohtus peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu Eest Kaupmeeste Liidu esindajatega, et arutada, kuidas toimida olukorras, kus on vajalik suunata töötajad tegema tööd, mis ei ole nende jaoks tavapärane ja millised on selles olukorras tööandja õigused ja kohustused nii töösuhete kui töökeskkonna vaates.

2021

Oktoober

  • 05.10.2021 kohtus peadorektor Maret Maripuu Ametiühingute Keskliidu juhatuse liikmetega. Maret Maripuu andis ülevaate olukorrast Eesti töökeskkonnas ja riskinalüüside esitamisest Tööonspektsioonile. Arutati usaldusisikute paremat kaasamist Tööinspektsiooni järelevalvemenetlusse ja usaldusisikute kaitsest töövaidluskomisjonides.

Mai

  • 03.05. kohtusid peadirektor Maret Maripuu ja peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu Tööandjate Keskliidu (Arto Aas, Piia Zimmermann) ja Ametiühingute Keskliidu (Peep Peterson, Nelli Loomets) esindajatega. Tööinspektsioon tutvustas Tööelu Infosüsteemi (TEIS) riskianalüüsi moodulit.
  • 03.05. eelviidatud kohtumise jätkuna toimus peadirektori asetäitjal Meeli Miidla-Vanatalul arutelu Ametiühingute Keskliidu esindajatega seoses töövaidluskomisjoni kaasitujatele TvLS alusel esitatavate nõuetega ja sellest tingitud raskusega leida Ida-Virumaal nõuetele vastavaid töövaidluskomisjoni kaasistujaid.
  • 11.05. kohtusid peadirektor Maret Maripuu ja peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu Swedbanki personalidirektori Ülle Mattiga. Kohtumisel oli arutlusel, kuidas kaitsta eesliini töötajaid (kes ei saa teha kaugtööd) ohu eest, mis kaasneb kaastöötajate reisilt naasmisel töökohale koheselt peale reisimist. Ühe töötaja haigestumine võib tähendada pangakontori sulgemist, mis seab ohtu elutähtsa teenuse pakkumise.

Viimati uuendatud 25.05.2022