Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Järelevalve valim 2024

Tööinspektsioon otsustas avalikustada oma selleaastase järelevalve valimi eesmärgiga suunata tööandjaid veelgi rohkem tööohutusele ja töötervishoiule mõtlema. See annab tööandjale võimaluse üle vaadata, kas töökeskkond on ohutu, riskianalüüs ajakohane ja Tööinspektsiooni iseteeninduses esitatud.

2024. aastasse planeeritud kontrollitavate ettevõtete nimekirja leiab siit:

Tööinspektsiooni rollist töökeskkonna ja tööohutuse järelevalvajana, mida tööinspektorid järelevalvemenetluse raames kontrollivad ja milliseid dokumente peab tööandja olema valmis tööinspektorile esitama saate vaadata videost:

Viimati uuendatud 17.01.2024