Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ehitusplatsidel ei seata ohutust ikka veel esikohale

09.05.2018 | 08:52

Uudis

Tööinspektsiooni sihtkontrollide eesmärgiks on suurendada teadlikkust erinevates töökeskkonnas esinevatest ohtudest ja nende ärahoidmise võimalustest. Seekord olid tähelepanu all ehitusplatside alltöövõtjate töökorraldus ja tööohutus.

Sihtkontrolli käigus kontrolliti ohutu töö koordineerimist ja jälgimist ehitusplatsil ning tööohutusplaani vastavust tegelikule olukorrale. Samuti kontrolliti, kas tööohutusplaani on tutvustatud alltöövõtjatele ning alltöövõtja alltöövõtjatele.

Igale ehitusobjektile oli koordinaator küll määratud, kuid kuuel ehitusplatsil ei täitnud nad oma ülesandeid, sest viibisid eemal - kas puhkusel või teisel objektil.  Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul on lubamatu, et koordinaatorile määratakse mitu objekti, sest ta peab otseselt vastutama töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise eest. „Koordinaator ei saa samal ajal olla korraga nii Narvas kui ka Jõhvis ehitusobjektil ning jälgida tööohutusnõuete täitmist,“ sõnas Oja.

75 kontrollitud ehitusplatsist 13 ehitusplatsil ei olnud koordinaator alltöövõtjatele tööohutusplaani tutvustanud ja kuuel oli koostamata tööohutusplaan. Paraku näitab kogemus, et just taolise hooletu suhtumise tõttu tööõnnetused tihtipeale juhtuvadki.

27 ehitusplatsil polnud ühtegi rikkumist. Maakondade lõikes ei avastatud ühtegi rikkumist Põlva-, Tartu- ja Valgamaal. Sihtkontrolli käigus külastati kõiki maakondi, välja arvatud Hiiu- ja Jõgevamaad.