Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Metallijäätmete käitlemisel tuleb riske paremini maandada

02.03.2018 | 12:34

Uudis
Sihtkontrolli keskmes oli töökeskkonna kõigi riskide hindamine ning tegevused riskide maandamiseks. Eraldi tähelepanu pöörati sihtkontrolli käigus kiirgusriskide hindamisele. Samuti hinnati töötajate tervisekontrolli korraldust ning ettevõtte töötervishoiu- ja tööohutusalase juhendamise süsteemi. Enimlevinud veaks oli ettevõtetes riskide alahindamine ning tööandjate tagasihoidlik tegevus riskide mõju vältimisel või vähendamisel. Alahinnatud olid ka kiirgusriske, vaid 40% ettevõtetest olid olemas mõõteriistad kiirgusallika tuvastamiseks.Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul on põhiprobleemiks jätkuvalt aus ja adekvaatne riskide hindamine. „Suuremates ettevõtetes näeme, et riske osatakse juba paremini hinnata ning paremat töökeskkonda luua. Väiksemates ettevõtetes peame aga ikka veel selgitama, miks töökeskkonna nõudeid järgima peab ja miks need kasulikud on,“ ütles Oja. Sihtkontrolli käigus külastasid töötervishoiuinspektorid Harjumaa, Ida- ja Lääne-Virumaa, Tartumaa ja Valgamaa ettevõtteid.