Seakatku ennetamisel kemikaalidega tuleb järgida ohutusreegleid

02.10.2014 | 14:17

Uudis
    • Jaga
Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu rõhutab, et ohtlike kemikaalidega tööd tehes tuleb kindlasti järgida kõiki ohutusnõudeid. „Siinkohal on eriti oluline, et ohtlikke kemikaale käitlevad töötajad kasutaksid näo, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid, kindaid ja sobivat riietust.“Maripuu lisab, et ohutuse tagamisel peavad töötaja ja tööandja tegema koostööd. „Hiljutise tööõnnetuse puhul oli tööandja kõik vajalikud isikukaitsevahendid soetanud ja ka töötajale kätte andnud, kuid töötaja neid ei kandnud. Seepärast on oluline, et tööandjad nende kasutamist nõuaksid ja kontrolliksid. Kui töötaja hakkab taolist tööd tegema ja isikukaitsevahendeid pole talle antud, siis on töötaja õigus ja kohustus neid tööandjalt nõuda.“Veterinaar- ja Toiduamet tuletab meelde, et sigade Aafrika katku ennetamiseks kasutatavad kemikaalid/desoained on inimese tervisele ohtlikud ning nende kasutamisel tuleb kindlasti järgida ohutusnõudeid.