Tööinspektsiooni ametiisikute palgaandmed 2008

                       Ametiisiku andmed Töötasu liik       Palga (tasu) kogusumma Periood (perioodi alg- ja lõppkuupäev) Teenistus- või töösuhte vorm (teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping)
     
    Põhipalk Lisatasud ja hüvitised Muud tasud
             
Ametikoht Ametiisiku nimi astme-(ameti-) puhkusetasu lisatasud hüvitised tulemuspalk toetused KOKKU
    palk+dif.         preemia 1.+2.+3.+4.+5.+5.1
    1. 2. 3. 4. 5. 5.1.  
                     
Peadirektor Katrin Kaarma 242108,20 53372,95 110966,35 0,00 0,00 0,00 406447,50 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                   
Peadirektori asetäitja Herko Sunts 259159,70 46022,55 42375,75 0,00 40000,00 4350,00 391908,00 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                   
Töökeskkonna osak.juhataja  Rein Reisberg 166751,10 29998,70 36883,50 0,00 27700,00 2000,00 263333,30 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                   
Töösuhete osak. juhataja Niina Siitam 127724,45 19047,10 25063,50 0,00 20200,00 0,00 192035,05 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                   
Finants ja haldusosak.juhataja Merike Karjaherm 162457,60 30231,90 32668,20 0,00 26450,00 0,00 251807,70 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                   
Teabeosak.juhataja Heidi Vilu 175474,90 9289,85 8300,00 0,00 23550,00 0,00 216614,75 25.02-31.12.2008 teenistusleping
                     
                   
Põhja inspektsiooni juhataja Virge Messer 213272,75 4508,60 9500,00 0,00 28000,00 0,00 255281,35 01.02-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tallinna ja Harjumaa TI juhataja Jaan Kiviall 12052,00 0,00 1807,80 21894,00 0,00 0,00 35753,80 01.01-31.01.2008 teenistusleping
                     
Juhataja asetäitja Eve Hinno 0,00 0,00 0,00 10448,10 0,00 0,00 10448,10 01.01-09.01.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-teabespetsialist Sigrid Sarv 48444,65 13433,70 18313,95 0,00 15620,00 0,00 95812,30 01.07-31.12.2008 teenistusleping
                     
Sõidukijuhtide tööinspektor Toivo-Ants Mäe 102259,20 17449,95 15225,90 0,00 19000,00 0,00 153935,05 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-uurija      Ao Riips 99759,55 16902,20 18463,90 0,00 13300,00 0,00 148425,65 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-uurija      Endel Laurik 115421,50 21124,65 23216,95 0,00 21350,00 0,00 181113,10 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-uurija      Ivi Abe 124388,70 14742,40 9716,95 0,00 20750,00 0,00 169598,05 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-jurist Helle Veetamm 100689,80 16027,80 18603,50 3120,30 8000,00 40000,00 186441,40 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-jurist Lea Oras 50000,00 0,00 3500,00 0,00 6750,00 0,00 60250,00 01.08-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-jurist Heli Ojavee 108245,85 2651,70 3500,00 0,00 20000,00 0,00 134397,55 20.02-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-jurist Ann Tiitson 122622,80 16000,15 11610,55 0,00 24500,00 0,00 174733,50 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-jurist Meeli Miidla-Vanatalu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350,00 4350,00 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-jurist Ilona Torn 20056,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20056,80 01.01-16.03.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-jurist Avo Viluoja 113510,45 3121,45 5357,30 14894,00 16250,00 0,00 153133,20 01.01-17.11.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Lembit Saar 106718,35 18236,70 19505,40 0,00 19750,00 2000,00 166210,45 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Liilia Laurson 106592,50 17036,10 19486,50 0,00 16000,00 0,00 159115,10 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Helga Ritsik 107465,80 17886,60 19617,50 0,00 17900,00 0,00 162869,90 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor  Tõnu Kanepi 108336,60 17871,95 3500,00 0,00 17200,00 2000,00 148908,55 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Oleg Kinsigo 100376,10 15159,50 10037,55 0,00 3000,00 0,00 128573,15 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Ingrid Põder 93157,00 19038,25 19271,45 0,00 18900,00 0,00 150366,70 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Zinaida Demenštein 8223,75 0,00 822,40 6501,00 0,00 2000,00 17547,15 01.01-01.02.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Ego Kaseorg 90475,00 14077,35 8025,35 0,00 15400,00 2000,00 129977,70 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Sirje Vaikla 103552,70 18673,60 34850,00 0,00 20700,00 0,00 177776,30 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Jüri Veisberg 104406,50 15352,30 12546,65 0,00 17000,00 0,00 149305,45 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Jako Oidermaa 106135,15 16950,80 10785,15 0,00 17000,00 0,00 150871,10 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Sirje Kremm 108280,10 15190,00 18418,40 0,00 18200,00 0,00 160088,50 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Laura Tkatšova 18180,00 0,00 5320,00 0,00 1250,00 0,00 24750,00 03.11-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Maris Liidemaa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350,00 4350,00 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Raina Pihelgas 77102,70 0,00 11215,45 0,00 7000,00 0,00 95318,15 21.04-31.12.2008 teenistusleping
                     
 TVK juhataja Raili Karjane 199957,45 33283,40 46494,70 0,00 0,00 0,00 279735,55 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
 TVK juhataja  Enn Reinsalu 205651,30 31632,35 34397,35 0,00 0,00 0,00 271681,00 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
 TVK juhataja Katrin Martis 231733,90 19592,75 9500,00 0,00 0,00 1305,00 262131,65 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Lääne inspektsiooni juhataja Üllar Kallas 162926,20 30741,45 34542,20 0,00 27250,00 4350,00 259809,85 01.02-31.12.2008 teenistusleping
                   
Järvamaa TI juhataja kt. Luisa Roosileht 8883,00 0,00 1332,45 93367,00 0,00 0,00 103582,45 01.01-31.01.2008 teenistusleping
                   
Raplamaa TI juhataja Milda Möldre 8883,00 0,00 888,30 91099,00 0,00 0,00 100870,30 01.01-31.01.2008 teenistusleping
                   
Lääne-ja Hiiumaa TI juhataja Tõnis Leetsi 9306,00 0,00 1395,90 87164,00 0,00 0,00 97865,90 01.01-31.01.2008 teenistusleping
                   
Pärnumaa TI juhataja kt. Märt Nael 10480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10480,00 01.01-31.01.2008 teenistusleping
                   
Saaremaa TI juhataja kt. Rein Nelis 9306,00 0,00 465,30 0,00 0,00 0,00 9771,30 01.01-31.01.2008 teenistusleping
                   
Tööinspektor-teabespetsialist Viivika Vilja 50936,35 0,00 3500,00 0,00 1000,00 0,00 55436,35 01.07-31.12.2008 teenistusleping
                   
Sõidukijuhtide tööinspektor Märt Nael 107286,15 16131,25 16450,70 0,00 23700,00 0,00 163568,10 01.02-31.12.2008 teenistusleping
                   
Töötervishoiu tööinspektor Irene Mikk 90018,20 12852,45 5612,75 0,00 4000,00 0,00 112483,40 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                   
Tööinspektor-uurija      Marge Mäekivi 71421,45 0,00 10650,00 0,00 9297,00 0,00 91368,45 07.05-31.12.2008 teenistusleping
                   
Tööinspektor-uurija      Kalle Nõmm 76435,20 16182,75 18469,10 0,00 12000,00 0,00 123087,05 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                   
Tööinspektor-jurist Urve Stroom 96285,30 14758,85 30807,90 0,00 26100,00 0,00 167952,05 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                   
Tööinspektor-jurist Liis Kiiver 102830,40 12479,50 9675,95 0,00 21700,00 0,00 146685,85 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                   
Tööinspektor-jurist Peeter Eesmaa 107568,20 8782,05 12510,85 0,00 24600,00 0,00 153461,10 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                   
Tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi 97100,70 15968,30 21906,15 0,00 15200,00 0,00 150175,15 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                   
Tööinspektor-jurist Leonid Siniavski 99985,50 13199,00 14597,85 0,00 23000,00 0,00 150782,35 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                   
Tööinspektor Alari Nahkur 82629,80 15019,35 16072,30 0,00 19500,00 0,00 133221,45 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                   
Tööinspektor Leevi Pääbo 99717,50 12245,60 8483,95 0,00 24800,00 2000,00 147247,05 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                   
Tööinspektor Erich Uusallik 94691,20 19108,45 21208,45 0,00 25500,00 0,00 160508,10 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                   
Tööinspektor Urmas Käär 98737,75 16192,50 13378,55 0,00 18500,00 2000,00 148808,80 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                   
Tööinspektor Uve Elissaar 89877,80 15435,70 16977,85 0,00 13100,00 0,00 135391,35 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                   
Tööinspektor Rein Nelis 100465,35 15885,95 8525,20 0,00 25000,00 0,00 149876,50 01.02-31.12.2008 teenistusleping
                   
TVK juhataja Ilona Küüts 142137,05 26399,95 38314,45 0,00 0,00 0,00 206851,45 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                   
TVK juhataja Evi Ustel-Hallimäe 129004,50 24735,40 43845,15 0,00 0,00 2000,00 199585,05 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Lõuna inspektsiooni juhataja Ülo Ustav 176840,10 29759,10 34829,30 0,00 29000,00 0,00 270428,50 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Viljandimaa TI juhataja Olev Rahnu 8460,00 0,00 1269,00 88226,00 0,00 0,00 97955,00 01.01-31.01.2008 teenistusleping
                     
Jõgevamaa TI juhataja Tiit Gorinov 8883,00 0,00 1332,45 0,00 0,00 0,00 10215,45 01.01-31.01.2008 teenistusleping
                     
Võrumaa TI juhataja kt. Kaupo Kuus 7690,90 0,00 1153,65 93223,20 0,00 0,00 102067,75 01.01-31.01.2008 teenistusleping
                     
Valgamaa TI juhataja Olev Laul 4614,55 4591,05 692,20 82179,00 0,00 0,00 92076,80 01.01-31.01.2008 teenistusleping
                     
Põlvamaa TI juhataja kt. Katrin Viilu 8460,00 0,00 846,00 0,00 0,00 0,00 9306,00 01.01-31.01.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-teabespetsialist Kaja Tamm 61289,00 20977,75 30671,30 0,00 13416,00 4350,00 130704,05 17.03-31.12.2008 teenistusleping
                   
Tööinspektor-teabespetsialist Liis Rohtmets 14500,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 18000,00 18.11-31.12.2008 teenistusleping
                     
Sõidukijuhtide tööinspektor Ilmar Ronk 79909,10 0,00 3500,00 0,00 5500,00 0,00 88909,10 14.04-31.12.2008 teenistusleping
                     
Töötervishoiu tööinspektor Egle Heimonen 111166,00 12926,40 24185,65 0,00 19000,00 0,00 167278,05 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-uurija      Katrin Viilu 84882,30 16193,45 18316,55 154791,15 8600,00 1305,00 284088,45 01.02-06.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-uurija      Kalmer Kärblane 103538,00 19514,90 25628,65 0,00 29000,00 0,00 177681,55 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-jurist Egon Raim 94202,60 16756,20 19135,10 0,00 15600,00 0,00 145693,90 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-jurist Neenu Pavel 98073,05 17662,30 36960,90 0,00 18600,00 0,00 171296,25 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-jurist Maimu Kullamaa 104505,10 14111,30 9197,25 0,00 14000,00 0,00 141813,65 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-jurist Anne Simmulmann 89325,30 16065,15 18405,85 0,00 13000,00 0,00 136796,30 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-jurist Marika Liiv 110680,40 13109,10 4860,00 0,00 16600,00 0,00 145249,50 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-jurist Jaan Noorsalu 90484,40 15040,85 10522,50 0,00 11500,00 0,00 127547,75 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Andres Hendrikson 80935,90 15453,00 16851,55 0,00 10600,00 0,00 123840,45 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Meinhard Käru 72705,70 16743,00 14409,60 0,00 10600,00 0,00 114458,30 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Üllar Kallas 8579,00 0,00 1286,85 17391,00 0,00 0,00 27256,85 01.01-31.01.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Harri Alaru 98261,00 16455,15 13330,80 0,00 14600,00 2000,00 144646,95 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Raivo Otti 97861,80 16970,30 13290,90 0,00 15100,00 0,00 143223,00 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Merilin Nurme 78091,35 0,00 12317,75 0,00 10000,00 0,00 100409,10 14.04-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Tiit Gorinov 76801,75 17733,60 15014,80 136666,95 11000,00 0,00 257217,10 01.02-30.11.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Valentina Soone 93723,40 18225,65 14382,50 0,00 23000,00 0,00 149331,55 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Imre Tambets 74697,95 0,00 14711,15 0,00 3000,00 0,00 92409,10 14.04-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Jaanus Jaanimäe 86813,30 14962,65 9651,50 0,00 5500,00 0,00 116927,45 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Heikki Taidre 106447,15 13178,35 14925,85 0,00 15000,00 0,00 149551,35 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
TVK juhataja Jevgeni Kupri 160363,75 24480,40 35527,00 0,00 0,00 0,00 220371,15 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
TVK juhataja Virgo Purru 160825,85 24170,60 25049,15 0,00 0,00 0,00 210045,60 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
TVK juhataja Merike Kalda 132330,30 23125,40 39159,95 0,00 0,00 2000,00 196615,65 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
                     
Ida inspektsiooni juhataja Ülle Politajev 174914,25 28533,10 33340,45 0,00 26500,00 0,00 263287,80 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-teabespetsialist Anna Grigorjeva 14000,00 4454,55 3500,00 0,00 0,00 0,00 21954,55 10.11-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-uurija      Vello Smirnov 17313,95 13640,40 2535,45 0,00 1030,00 0,00 34519,80 01.01-21.04.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-jurist Terje Pürg 87593,50 22035,90 43031,95 0,00 16300,00 4350,00 173311,35 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-jurist Ivan Kulper 106007,25 14108,45 3500,00 0,00 13530,00 0,00 137145,70 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor-jurist Ülle Kool 99526,15 19254,85 20356,50 0,00 14500,00 0,00 153637,50 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Silvia Remmel 79531,80 19473,15 15425,35 0,00 14200,00 0,00 128630,30 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Heiki Leisner 105632,05 21318,05 26043,85 0,00 20800,00 0,00 173793,95 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Kaja Niinlaup 92080,75 16614,50 19486,95 0,00 15600,00 2000,00 145782,20 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Tiit Tabor 107571,50 13087,85 7200,00 0,00 17700,00 0,00 145559,35 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Tatjana Kruševskaja 95868,35 16568,10 14648,05 0,00 14900,00 0,00 141984,50 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Lembit Länts 94181,55 16339,50 16730,50 0,00 15600,00 0,00 142851,55 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Ain Selder 70000,00 0,00 3500,00 0,00 1000,00 0,00 74500,00 02.06-31.12.2008 teenistusleping
                     
Tööinspektor Küllike Kuusik 107479,60 13327,00 3500,00 0,00 15300,00 0,00 139606,60 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
TVK juhataja Anatoli Arhipov 134398,00 23044,05 37654,00 0,00 0,00 0,00 195096,05 01.01-31.12.2008 teenistusleping
                     
TVK juhataja Arne Oru 134260,70 22009,50 37133,40 0,00 0,00 0,00 193403,60 01.01-31.12.2008 teenistusleping