Tööinspektsiooni ametiisikute palgaandmed 2007

                       Ametiisiku andmed Töötasu liik Palga (tasu) kogusumma Periood
(perioodi alg- ja lõppkuupäev)
Teenistus- või töösuhte vorm (teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping)
         
         
Ametikoht Ametiisiku nimi 1. Põhipalk 2.Lisatasud 3. Muud KOKKU
      ja hüvitised tasud 1.+2.+3.
        KOKKU  
               
Peadirektor Katrin Kaarma 280 727,30 99 499,90 75 266,45 455 493,65 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Peadirektori asetäitja Juhan Salum 2 672,75 87 738,70 67 620,00 158 031,45 01.01-05.01.2007 teenistusleping
               
Peadirektori asetäitja Herko Sunts 246 709,20 37 006,35 93 928,60 377 644,15 08.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Järelevalve osak.juhataja kt. Rein Reisberg 105 886,45 15 883,00 52 724,28 174 493,73 02.04-31.12.2007 teenistusleping
               
Õigusosakonna juhataja Niina Siitam 126 415,60 28 590,85 53 351,55 208 358,00 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Haldustalituse juhataja Ants Lehtlaan 108 311,50 10 831,15 44 097,35 163 240,00 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Pearaamtupidaja-osak.juh.kt. Merike Karjaherm 133 362,75 20 004,40 55 851,10 209 218,25 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tallinna ja Harjumaa TI juhataja Jaan Kiviall 125 528,60 17 624,10 47 845,65 190 998,35 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Juhataja asetäitja Eve Hinno 51 606,00 12 161,25 35 190,70 98 957,95 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Toivo-Ants Mäe 75 216,25 7 521,65 26 829,20 109 567,10 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Ao Riips 73 213,95 10 982,10 27 417,95 111 614,00 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Endel Laurik 94 225,95 14 133,95 35 065,20 143 425,10 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Ivi Abe 85 898,50 4 317,40 30 948,00 121 163,90 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Helle Veetamm 77 532,30 11 629,85 29 077,25 118 239,40 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Kadri Levand 32 068,50 746,20 12 037,70 44 852,40 01.01-29.06.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Seili Suder 54 721,70 4 833,82 13 990,53 73 546,05 01.01-16.09.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Ann Tiitson 71 419,65 590,90 27 879,25 99 889,80 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Meeli Miidla-Vanatalu 5 859,50 1 711,50   7 571,00 01.01-31.01.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Meeli Miidla-Vanatalu 59 529,00 7 388,65 21 165,00 88 082,65 02.04-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Ilona Torn 64 338,15   14 336,20 78 674,35 26.03-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Avo Viluoja 22 260,85 869,55 5 538,00 28 668,40 08.10-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor Lembit Saar 81 280,10 12 192,00 31 547,80 125 019,90 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor Liilia Laurson 78 249,25 10 618,35 28 270,35 117 137,95 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor Helga Ritsik 85 239,40 9 594,30 31 095,90 125 929,60 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor  Tõnu Kanepi 73 329,70   26 194,45 99 524,15 01.02-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor Oleg Kinsigo 76 392,40 7 639,20 24 644,75 108 676,35 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor Ingrid Põder 84 018,25 12 924,45 30 695,35 127 638,05 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor Zinaida Demenstein 42 201,20 4 220,10 25 072,15 71 493,45 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor Ego Kaseorg 66 241,40 3 365,50 21 029,35 90 636,25 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor Sirje Vaikla 88 909,65 10 755,30 32 226,95 131 891,90 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor Jüri Veisberg 76 989,80 3 849,50 23 945,55 104 784,85 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor Jako Oidermaa 83 314,65 4 165,75 23 501,85 110 982,25 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor Sirje Kremm 79 524,85 3 976,25 22 510,60 106 011,70 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor Katrin Saar 52 898,20 2 367,50 10 409,85 65 675,55 01.01-29.08.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor Maris Liidemaa 58 798,35   22 920,25 81 718,60 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
 TVK juhataja Raili Karjane 143 662,55 35 144,25 42 821,00 221 627,80 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
 TVK juhataja kt. Enn Reinsalu 131 589,50 27 403,95 37 733,50 196 726,95 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
 TVK juhataja Katrin Martis 40 090,90   9 000,00 49 090,90 05.11-31.12.2007 teenistusleping
               
               
Järvamaa TI juhataja kt. Luisa Roosileht 93 021,55 13 953,25 30 203,15 137 177,95 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Urve Stroom 79 347,25 11 902,05 31 548,45 122 797,75 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor Leevi Pääbo 79 347,25 3 967,35 29 526,75 112 841,35 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
               
Raplamaa TI juhataja Milda Möldre 89 556,80 9 133,35 32 047,10 130 737,25 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Liis Kiiver 75 278,20   28 092,75 103 370,95 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor Erich Uusallik 77 151,25 9 707,70 32 613,45 119 472,40 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
               
Pärnumaa TI juhataja kt. Märt Nael 110 578,50   30 601,75 141 180,25 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor uurimise alal Kalle Nõmm 75 700,10 11 355,05 30 440,55 117 495,70 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor-jurist Peeter Eesmaa 77 646,50   24 487,25 102 133,75 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor Alari Nahkur 58 403,95 9 111,55 16 395,05 83 910,55 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor Mihkel Anderson 23 511,15 1 157,75 13 647,70 38 316,60 01.01-08.06.2007 teenistusleping
               
Tööinspektor töötervishoiu alal Irene Mikk 76 532,40   19 336,55 95 868,95 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
TVK juhataja Ilona Küüts 98 070,00 53 908,50 41 081,00 193 059,50 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
               
Viljandimaa TI juhataja Olev Rahnu 88 714,65 13 307,20 29 326,00 131 347,85 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor Andres Hendrikson 77 490,35 11 623,55 25 921,65 115 035,55 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor-jurist Maimu Kullamaa 80 283,45   23 454,85 103 738,30 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
               
Tartumaa TI juhataja Ülo Ustav 117 858,40 17 678,80 52 063,25 187 600,45 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor Meinhard Käru 70 877,05 10 695,90 29 235,95 110 808,90 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor Üllar Kallas 89 021,05 9 721,00 38 456,50 137 198,55 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor Harri Alaru 73 625,20 7 362,50 29 506,00 110 493,70 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor Raivo Otti 82 388,90 8 238,90 30 173,80 120 801,60 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor töötervishoiu alal Egle Heimonen 79 730,60   20 986,70 100 717,30 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor-jurist Egon Raim 80 543,65 12 081,60 31 727,15 124 352,40 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor-jurist Neenu Pavel 87 278,60 13 091,80 35 134,35 135 504,75 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor uurimise alal Kalmer Kärblane 90 079,50 17 241,90 33 927,30 141 248,70 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
TVK juhataja Jevgeni Kupri 106 365,15 30 935,35 41 586,10 178 886,60 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
TVK juhataja Virgo Purru 110 688,75 26 658,25 38 172,60 175 519,60 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
               
Jõgevamaa TI juhataja Tiit Gorinov 92 665,80 12 123,30 33 676,20 138 465,30 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor-jurist Anne Simmulmann 78 281,55 11 742,25 28 630,20 118 654,00 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor Valentina Soone 78 330,00 7 833,00 29 745,00 115 908,00 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
               
Ida-Virumaa TI juhataja kt. Ülle Politajev 112 830,10 16 924,55 40 161,35 169 916,00 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor Silvia Remmel 55 128,10 8 269,20 22 483,90 85 881,20 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor Heiki Leisner 81 735,65 9 821,40 33 441,35 124 998,40 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor Kaja Niinlaup 77 617,90 11 642,70 28 515,55 117 776,15 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor Tiit Tabor 79 863,95   23 846,00 103 709,95 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor Tatjana Krusevskaja 77 393,45 7 739,35 27 574,40 112 707,20 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor Leonid Pavlov 73 650,55 11 506,25 43 955,40 129 112,20 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor-jurist Terje Pürg 69 439,95 6 943,95 31 080,25 107 464,15 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor-jurist Ivan Kulper 79 863,95   23 846,00 103 709,95 13.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor uurimise alal Vello Smirnov 61 827,55 9 274,15 32 049,80 103 151,50 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
TVK juhataja Anatoli Arhipov 110 040,00 37 506,00 43 318,00 190 864,00 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
               
Lääne-Virumaa TI juhataja Rein Reisberg 23 418,80 3 512,80 240,00 27 171,60 01.01-31.03.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor Lembit Länts 77 829,45 15 215,80 32 435,20 125 480,45 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor Piret Laus 25 737,00 11 905,70   37 642,70 01.01-13.04.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor-jurist Ülle Kool 80 961,95 23 680,10 28 916,90 133 558,95 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
TVK juhataja Arne Oru 110 040,00 16 506,00 38 318,00 164 864,00 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor Küllike Kuusik 52 220,00   5 238,00 57 458,00 01.06.-31.12.2007 teenistusleping
               
               
Võrumaa TI juhataja kt. Kaupo Kuus 82 018,05 12 302,70 39 386,25 133 707,00 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
TVK juhataja Merike Kalda 97 884,00 35 642,75 38 629,05 172 155,80 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor-jurist Marika Liiv 79 381,20   26 243,10 105 624,30 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
               
Valgamaa TI juhataja Olev Laul 85 625,45 12 843,80 31 100,30 129 569,55 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor Jaanus Jaanimäe 70 073,45 4 852,50 27 249,65 102 175,60 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor-jurist Jaan Noorsalu 77 571,05 3 878,55 25 949,35 107 398,95 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
               
Põlvamaa TI juhataja kt. Katrin Viilu 88 861,80 8 886,20 30 646,40 128 394,40 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor Heikki Taidre 79 489,35   26 453,35 105 942,70 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
               
Lääne-ja Hiiumaa TI juhataja Tõnis Leetsi 96 282,85 13 511,85 34 523,70 144 318,40 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Juhtiv tööinspektor Urmas Käär 81 783,65 8 178,35 30 770,15 120 732,15 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi 77 684,15 7 768,40 29 288,75 114 741,30 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor Uve Elissaar 60 022,05 9 003,30 20 346,50 89 371,85 01.01-31.12.2007 teenistusleping
               
               
Saaremaa TI juhataja kt. Rein Nelis 99 828,00 4 991,40 34 315,20 139 134,60 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
Tööinspektor-jurist Leonid Siniavski 79 395,70 3 969,80 28 544,45 111 909,95 01.01-31.12.2007 teenistusleping
             
TVK juhataja Evi Ustel-Hallimäe 100 192,75 15 028,90 33 340,35 148 562,00 01.01-31.12.2007 teenistusleping